Ehlibeyt İmamları ve Velayet-i FakihID:1536
Yayınlanma:
30 Nis 16

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd Âlemlerin Rabbine mahsustur Selât ve selâm Muhammed’e ve onun pak Ehlibeytine olsun!

Ehlibeyt İmamları; Risaletin Nihayetinden sonra, Ümmetin selâmeti için Son Peygamber (s.a.a) vasiyeti ile Hz. Ali'den (a.s) başlayıp, Hz. Mehdi (a.f) ile son bulan, Vahyi'n ilim ve ahlakıyla yetişen ve Asla günaha bulaşmamış Ailesi ve evlâtlarından, insanların hidayeti için Allah'ın görevlendirdiği Seçkin insanlardır!

Onlar Nasibilerin iftirası olan Ibn-i şebe masalı Şiilerin uydurduğu şey değil!

Onlar sadece Şiilerin değil, tüm ümmetin İmamlarıdır..

Onlar Hidayet meşalesi, sırat-ı Mûstakîm üzerinde olanlardır!

Tarihte Emevi (Ümeyye oğulları) ve Abbasi hanedanların zülüm ve baskısı ile çoğu Şehid edilmiş, Şia’ları da aynı kader yaşatılarak günümüze kadar bu hakikatin ulaşmasına engel olunmaya çalışılmıştır..

Eğer Ehlibeyt İmamlarına bu zulüm ve haksızlık reva görülmemiş olsaydı, onlar rahat bir şekilde Kur-an ve sünneti ayakta tutarak ümmetin başında hüküm sürebilselerdi.

Bu gün ümmet Şii Sünni diye iki kavrama bölünmezdi, küfre karşı tek vücut olurdu!

Eğer onlar ümmetin başında Hüküm sürebilselerdi, bu gün Kendini sözde "Şia" gösterip Ehli sünnetin Değerlerine Ve Velâyet-i fakihe ve değerli alimlerine, Ümmetin Rehberine ve Seyyid Hasan Nasrallah’a her fırsatta dil uzatıp fitne yapan, İngiliz beslemeleri "Şirazi, Yasir Habip ve vs" gibi soytarılar ve Ahmak yandaşları at koşturamaz, fitne yaparak Ehlibeyt Mektebinden insanları uzaklaştıramazlardı..

Ve Eğer o hidayet meşaleleri hüküm sürebilseydi, bu gün kendilerini Ehlisünnetin kalesi gösteren, Amerikan Beslemeleri Her yerde Şii ve kendilerinden olmayan Sünni Müslümanları katleden tekfirci guruplar, ( Işid Nusra El kaide boko haram vs ), ve her fırsatta Şia’ya dil uzatan, tekfir eden, Şia'yı tarihte olduğu bile tartışılan sözde Yahudi olduğu denilen İbn-i sebenin kurduğu iftirasını yayarak Ehlibeyt hakikatini gizleyen, Hizbullah’a ve İslam inkılabına dil uzatan "Şenocak, Cübbeli, Gülen ve vs" gibi soytarı bel-âmlar ve ahmak yandaşları at koşturamazdı!

Bu gün bu iki güruh baği topluluk, Yalan iftira ve fitneleriyle ümmetin bölünmesine kutuplaşmasına sebep olup aynı yere, Siyonizm ve Emperyalizme hizmet etmekteler..

Daha önce dediğim gibi; Tarihte İmam Ali'yi (a.s) anlamayan anlamak istemeyen zihniyet, günümüzde Velâyet-i fakih nezdinde, İslâm İnkılabı ve Hizbullah'ı nasıl anlasın!

Oysaki Onların eylemleri en az Kehf suresinde anlatılan Hızır (a.s)'ın Musa (a.s) gösterdiği eylemler gibi hikmetlidir!

Bunu da ancak basiret sahibi müminler görür..!

 

Ve Eğer Her biri gökteki yıldız gibi yön veren İmamlar hüküm sürebilseydi; Bu gün İslâm adı altında Muaviye dini yaşayıp

Yoksul halkın sırtından islim kılıfına uydurup saraylarda saltanat süren zamanın Muaviyeleri hüküm süremezdi...

Ehlisünnet Kardeşlerim!

Gelin Şia'yı Velâyet-i Fakih çizgisinden tanıyın. Ehlibeyt imamlarının gerçeğini kaynaklarıyla hakikatlerini onlardan öğrenin o bu Muaviye dininin sözde Müslümanları soytarılardan değil!

Ve Biz Şialar!

Asla Velâyet-i fakih çizgisinin dışında, Ümmetin Rehberi Seyyid Ali Hamanei, Ayetullah Sistani vs gibi değerli insanların çizgisinden kopmayıp onların Muhammedi yaşantısını örnek alıp emir ve yasaklarına uyacak olursak, Günahlardan uzaklaşıp Kuran ve Ehlibeytin sünnetiyle hareket etmeye çabalarsak, Ayaklarımızın sabit olduğunu hissederiz. İşte O zaman, Ümmetin mutlaka Ehlibeyt mektebine tabi olduklarını görürüz inşallah..

Allah Resûlü saa; Benden sonra asla sarılıp bırakmayacağınız iki ağır emanet bırakıyorum! Biri Kur-an ikincisi Ehlibeyt' imdir, bu ikisine sarılan asla dalalete sapmaz..

Ehlibeytim Nuh'un gemisi gibidir, ona binen kurtulur binmeyen helâk olur..

Ben ilmin Şehriysem Ali İlmin kapısıdır, bana gelen ondan geçmesi lâzım!

Bu Mütevatir hadisler zaten bize yön veriyor

Ve İmam Humeyni r.a;

Velâyet-i fakih; Enbiyalar hareketinin devamıdır! Gerçekten öyle bu gün onların Muhammedi duruşu sayesinde, Kuran ve Ehlibeyte bağlılıkları sayesinde Dünyada Ehlibeyt Nurunun Hızla yayıldığını görüyoruz! Bu durum Nasibiler için ciddi tehlike arz ettiği için her yerde Ehlibeyt mektebi "Şia" iftiralar ve asılsız söylemlerle karalanıp akın akın bu mektebe rağbet edilmesinin önünü almaya çalışıyorlar, tarihteki ata babaları Muaviye gibi..

Suudi prensin; Afrika kıtasında 12 imama milyonlarca Müslüman tabi olduğunu, önü alınmazsa bir kaç yıla kalmaz tüm Afrika halklar nezdinde 12 imama tabi olacak!" Sözleri Allah'ın Nurunun söndürme çabalarının bir işe yaramadığının göstergesidir.

Şahsen ben ve benim gibi bu mektebi kabul eden milyonlarca Müslümanın kabullenmesine sebep, Bu mektebin Kuran ve sünnetle ve de akılla asla çelişmemesindendir..

Allah Günahlarımızı bağışlasın, bu yolun hakkını vererek sebatımızı artırsın ve Ehlibeytin pak yolu olan Velâyet-i fakih hattında ayaklarımızı sabit kılıp, Şehadetle rızıklandırsın inşallah.

Dualarımızın sonu Allah’a hamd iledir..!

Selâm ve Dua ile....