Sağlık Gerçek Bahara DoğruID:255
Yayınlanma:
20 Mar 16

Bismillah

Zahiri Batınla bütünleştiren gözlerden kalbe nakış nakış rengarenk baharın kokusunu içirene hamd olsun. Allah’ın rahmetinin eserlerine bak!! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor!!! Eğer kainatta oluşan tabiat olaylarında derin bir tefekkürü seyre dalarsak göreceğiz ki alemi ervah hep bir ağızdan öz fıtratına dönmek için Hayy zikrini söylemektedir.Tabiatı bu kadar manidar kılan güç insanların yeni bir günü bayram edinerek tekrar dirilmelerini uyuyan kalplere ilham etmesidir....Bu sadece bir bayram değil bu bir öze sahib çıkmak özünü tekrar ölü çorakların dirilmesi ile gerçek baharı kendi içtimalarında bulmaya yöneliktir..

Bu güzel şiirle bütünleşti Hem can hemde Canan…..

Bahar gelmiş bostan olmuş kıskanır Firdevsi-i âla

Çimende güller açmış, nazlı yârin benzi gibi

Esmiş canfeza yeller, toprağa hayat vermiş

Bulutlar katre düşürür, beyaz inciler gibi

Çimenler ipek atlası andırır erguvan ve yaseminle

Papatyalar güller açmış, etraf Çin atlası gibi

Şimdi her lahza hoş kokular yayılır canfezadır, canfeza!

Gelincikle lale her dem, rayiha-yı amber gibi

Başaklarla nergislerden cihan olmuş aynen cinan

Yaban güllerinden zemin bir Ravza-i cennet gibi

Bağ-ı ireminkini geçti bostanda açan lalelerin sayısı

Gülistan şebnemin feyzinden, nigeristan-ı Çin gibi

Kumru, keklik ve bülbül şakıyorlar hazin hazin

Serçe, çuğur, çik çik öter gerçek çengin sesi gibi…

Ne Mutlu özgürleşenlere! Ne Mutlu hürleşenlere! Ne Mutlu zincirlerinden Kurtulanlara! İnsanın özgürlüğü insanın Hür olmasıdır, başka sultalardan kurtulması ile gerçekleşecek olan bu hürlük kendi içindeki devrimi yapabilme yeteneğine bağlıdır! Halkların özgürlüğü ise kendi öz inanç ve geleneklerini diğer inanç ve geleneklerden temizlemekle başarıya ulaşacaktır! Bahar insanın kendi baharıdır, Bahar toplumun baharıdır, Bahar halkların baharıdır, Bahar insanlığın kurtuluşunun baharıdır. Bahar kardeşlik türkülerinin söylendiği ırkçılık illetinden kurtulma baharıdır.

Bahar Acemlerin, Arapların, Türklerin, Kürtlerin değil, Bahar diller farklı olsada tenler tabiatla uyuşmasada Mazlum ve mustazafların Baharıdır! Bahar yıllarca köşeye sıkıştırılsa da savaş ve ambargo uygulansa da kurşunlara hedef olunsa da özünü özgürlüğe teslim edercesine tabiatla birleşerek Hayy nidaları ile dirilenlerin baharıdır… Yeni günü yeni yapan özgürlük nidaları ile ölümsüzleşen aziz şehitlerin kanları ile dağlarda lale gibi açmalarıdır… Her yeni gün canlar verir canlar diriltmek için hayat verir hayat diriltmek için… Şimdi sıra baharların Baharı olan yeryüzü iktidarının günüdür yeni gün o’nun zuhuru ile sukunete varacaktır…

O Baharların en güzelidir gönüllerin Fethi Ruhların Özgürlüğe Kanat çırpmasıdır…

Halkların baharını O’nun gelişi ile özgürleşeceğini en güzel şekilde gören Pire selam olsun!

O gül yüzlü Yusuf geldi

O İsa-i zamane geldi

Sus! Söz söyleme yar geldi

Misk-i amber perçemli geldi

Kapıyı açtı, nikabı attı

Hicapsız bakın, Nigar geldi

O tekti, kimse yoktu yanında

Yekta idi, mahzun halde geldi

Oturdu, kapıyı namahreme kapadı

Sanki yar-ı garın peşine geldi

İmsalsiz cemaline mahv olacakken,

Cilve-i nur gibi kenardan geldi

Hicabı kaldırdı attı ortadan

O an ki, kadehleri dizmeye geldi

Leyle-tül kadr sabahı olunca,

Güneş gibi aleni benizle geldi

Bırak elinden çırağı, sabah oldu

Ol şems-i cihanmedar geldi

Kaldır defteri, bırak kalemi

Sus! Söz söyleme yar geldi…

O Battığı yerden doğan güneştir! Baharın temiz yüzü insanlığın ve halkların özgürlüğüdür… Tabiatın örtüsüne bürünmüş rengarenk çiçeklerin ıtır kokusu zahire ve batına hayat verecek ışık kaynağıdır!! Bugün esaret altındaki özgürleşmeyi bekleyen esirlerin ümit kaynağıdır!! Çorak topraklarda mermilerin kalem olarak kullanıldığı bir dönemin hayat nişanesidir!! O Zayıf bırakılıp aşağılık kompleksine sokulan insanlık hakları elinden alınan bir dirilişin sembolüdür!! O Bütün zamanların mücadelesini veren yiğitlerin Mevlasıdır!!! Gerçek Bahara doğru ilerlerken özgürleşen ve coşan Ruhlara selam olsun!!!                                                                          

Ey kalpleri ve gözleri değiştiren! Ey gece ve gündüzü peşi sıra getiren!

Ey hal ve halleri değiştiren! Halimizi en güzel hallere çevir!