Sağlık Gıda Güvenliği Hakkında Bilmemiz GerekenlerID:29022
Yayınlanma:
16 May 18

Temelinde gıdalar olan hastalıkların insan sağlığı için çocuklar, yaşlılar ve hamilelerde tehlike oluşturduğu bilinmektedir.

 

 biyolojik, fiziksel ve kimyasal etken olarak yiyecek ve içeceklerde hastalıkları önleyebilecek bir bilimsel döngüdür. Gıdaların hazırlanması, işlenmesi ve muhafazası ile bozulma ya da bulaşıcı olmaya neden olan sebeplerden temizlenmiş olarak tüketiciye çıkarılması halidir. Hijyen, sanitasyon, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antiseptik gıdaların temizliği için alınan önlemler zincirini oluşturmaktadır. Gıda üretiminde tüketicilerin beklenti ve isteklerindeki değişiklikler, besin güvenliği konusunda artan beklentiler gıda güvenliğinin ciddi boyutta önem kazanmasını sağlamıştır.

 

Sağlıklı olmayı istemek her insan için önemlidir. Gıda ürünleri ise bu konuda dikkat etmemiz gereken en önemli husustur. Yediğimiz gıdalara ve bunları aldığımız yerlere özen göstermeliyiz. Gıdaların içinde bir takım olumsuz koşullardan veya hatalardan dolayı oluşan mikroorganizmalar, besin güvenliği ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır. Gıda sektöründe faaliyet gösteren her firma kendi bünyesinde gıda güvenliği için bir kontrol sistemi kurmalıdır. Öyleyse yönetim aşamalarını sistematik olarak denetleyecek önleyici bir yöntem kullanılmalıdır.

Bunun için HACCP yani tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları denilen bir sistem vardır. Bu konuda Dünya sağlık örgütü (WHO) gıda güvenliği için bazı kurallar belirlemiştir. Bunlar; gıdaların iyi pişirilmiş olması ve hemen tüketilmesi, pişirilen gıdaların iyi saklanması, mutfak yüzeyinin temiz olması, güvenli su kullanımı, pişmiş olanlar ile pişmemiş olan gıdaların birbirlerine temas etmemesi ve böcek gibi haşerelerden korunmasıdır.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) gıda güvenliği yönetim sistemlerini geliştirerek, gıda sektöründe bulunan tüm firmaların almasını zorunlu hale getirmiştir. ISO 22000 belgesi; kuruluşlar, çiftçiler, hasatçılar, gıda üreticileri ve satıcıları, hazır yemek satan firmalar, taşıyıcı olan depolama ve dağıtım hizmeti veren kuruluşlar ve gıda bileşeni üreticileri içindir. Günümüzde verilen önem sayesinde öne çıkan gıda güvenliği insanların talebi doğrultusunda standartların gelişmesini sağlamıştır. Üretimi yapılan her gıda ürün güvenliği konusunda yasal mevzuatlara uygun olması gerekmektedir. Gıdalardaki güvenilirlik bazı şartlara bağlıdır. Bunlar gıda sektörüne insan sağlığını tehdit edecek ürünleri sunmamak, risk olan gıda ürününü pazara sunmamak ve baştaki üründen sondaki ürüne kadar her aşamanın izlenmesidir. İnsanlar gıdaların tüketiminde güvenilirlik aramaktalar.

Gıda güvenliği; biyolojik, fiziksel ve kimyasal etken olarak yiyecek ve içeceklerde hastalıkları önleyebilecek bir bilimsel döngüdür. Gıdaların hazırlanması, işlenmesi ve muhafazası ile bozulma ya da bulaşıcı olmaya neden olan sebeplerden temizlenmiş olarak tüketiciye çıkarılması halidir. Hijyen, sanitasyon, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antiseptik gıdaların temizliği için alınan önlemler zincirini oluşturmaktadır. Gıda üretiminde tüketicilerin beklenti ve isteklerindeki değişiklikler, besin güvenliği konusunda artan beklentiler gıda güvenliğinin ciddi boyutta önem kazanmasını sağlamıştır.

 

Sağlıklı olmayı istemek her insan için önemlidir. Gıda ürünleri ise bu konuda dikkat etmemiz gereken en önemli husustur. Yediğimiz gıdalara ve bunları aldığımız yerlere özen göstermeliyiz. Gıdaların içinde bir takım olumsuz koşullardan veya hatalardan dolayı oluşan mikroorganizmalar, besin güvenliği ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır. Gıda sektöründe faaliyet gösteren her firma kendi bünyesinde gıda güvenliği için bir kontrol sistemi kurmalıdır. Öyleyse yönetim aşamalarını sistematik olarak denetleyecek önleyici bir yöntem kullanılmalıdır.

Bunun için HACCP yani tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları denilen bir sistem vardır. Bu konuda Dünya sağlık örgütü (WHO) gıda güvenliği için bazı kurallar belirlemiştir. Bunlar; gıdaların iyi pişirilmiş olması ve hemen tüketilmesi, pişirilen gıdaların iyi saklanması, mutfak yüzeyinin temiz olması, güvenli su kullanımı, pişmiş olanlar ile pişmemiş olan gıdaların birbirlerine temas etmemesi ve böcek gibi haşerelerden korunmasıdır.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) gıda güvenliği yönetim sistemlerini geliştirerek, gıda sektöründe bulunan tüm firmaların almasını zorunlu hale getirmiştir. ISO 22000 belgesi; kuruluşlar, çiftçiler, hasatçılar, gıda üreticileri ve satıcıları, hazır yemek satan firmalar, taşıyıcı olan depolama ve dağıtım hizmeti veren kuruluşlar ve gıda bileşeni üreticileri içindir. Günümüzde verilen önem sayesinde öne çıkan gıda güvenliği insanların talebi doğrultusunda standartların gelişmesini sağlamıştır. Üretimi yapılan her gıda ürün güvenliği konusunda yasal mevzuatlara uygun olması gerekmektedir. Gıdalardaki güvenilirlik bazı şartlara bağlıdır. Bunlar gıda sektörüne insan sağlığını tehdit edecek ürünleri sunmamak, risk olan gıda ürününü pazara sunmamak ve baştaki üründen sondaki ürüne kadar her aşamanın izlenmesidir. İnsanlar gıdaların tüketiminde güvenilirlik aramaktalar.