Ekonomi Merkez Bankası başkan yardımcıları, Başkan'ın önerisi olmadan atanabilecekID:31575
Yayınlanma:
09 Tem 18

Resmi Gazete'de yayınlanan 703 sayılı KHK'ya göre, TCMB başkan yardımcıları, Merkez Bankası Başkanı'nın önerisi olmadan atanabilecek.

'Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname', Resmi Gazete'de yayınlandı.

703 sayılı KHK, 143 sayfa ve 233 maddeden oluşuyor.

3 gün içinde çıkarılan 3. KHK ile 'Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçiminde ve meslekleri ile ilgili olarak en az 10 yıl çalışmış' ibaresi ile 'Başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla 5 yıl süre ile' ibaresi metinden çıkarıldı.

Aynı kararnameye göre, Merkez'in hükümetle ilişkisi, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da sağlanabilecek.