Kültür ve Sanat Siirt'in kültür mirası kayıt altına alınacakID:32980
Yayınlanma:
08 Ağu 18

"Siirt'in Soyut ve Somut Kültür Mirası ile Tabiat Varlıkları Envanteri Projesi" kapsamında kentin kültür mirası kayıt altına alınacak.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Remzi Uslu, hazırladıkları Siirt'in Soyut ve Somut Kültür Mirası ile Tabiat Varlıkları Envanteri Projesi'ni Dicle Kalkınma Ajansı'na (DİKA) sunduklarını, projenin "2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında kabul edildiğini söyledi.

 

Proje ile kentin zengin kültür potansiyelinin ortaya çıkarılacağını ifade eden Uslu,

"Projemizin amacı ilimizin kültürel mirasını kayıt altına almak, gelecek nesillere aktarmak, ilin kültür ve turizmine yönelik hazırlanacak her türlü projeye zemin hazırlamaktır. Bu kapsamda ilimizin somut olmayan kültürel mirası ve somut kültürel mirası ile tabiat varlıklarına ilişkin envanter hazırlanacak." dedi.

"Proje ilimizin turizmine de katkı sağlayacak"

Bilimsel danışmanlığını Mardin Artuklu Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Zekai Erdal'ın yürüteceği projeye Siirt, Dicle ve Ege üniversitelerinden akademisyenlerin de katkı sunacağına işaret eden Uslu, bunun yanı sıra Batman Müze Müdürlüğü, kentteki bazı kamu kurum ve kuruluşlar ile kaymakamlıklarca görevlendirilecek eğitimci, uzman, teknik personelin de projede yer alacağını aktardı.

Uslu, farklı meslek gruplarından uzmanların 3 grup halinde çalışma yürüteceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir ekip arazide tespit edilen kültür ve tabiat varlıklarının fotoğraf, video, drone kayıtları ve GPS ile koordinatlarını alarak yazılı ve görsel kayıt tutacak. Ayrıca, kültürel miras unsurları ile tabiat varlıkları belirlenerek, belgelenecek.

Alan araştırması ve incelemesi sonrası elde edilen veriler çalışma ofisinde toplanıp, yayına hazır duruma getirilecek. Bu proje ilimizin turizmine de katkı sağlayacak."

Uslu, proje bedelinin 811 bin lira olduğunu, bu maliyetin yüzde 75'inin DİKA, geri kalan bölümünün ise İl Özel İdaresince karşılanacağını sözlerine ekledi.