Ekonomi Batı çatışıyor, BRICS işbirliğini geliştiriyorID:36972
Yayınlanma:
11 Kas 18

SETA'nın 'Küresel ekonomide yeni bir güç odağı: BRICS' analizinde, 'Küresel jeopolitiğin ağırlık merkezinin Asya-Pasifik'e kaydığı bir dönemde BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) oluşumunun, değişen dünya ekonomik yapısına paralel olarak etkisini artırmaya başladı' denildi.

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) 'Küresel ekonomide yeni bir güç odağı: BRICS' başlıklı analizinde, BRICS'in dünya ekonomik ve siyasi sistemine etkisi, gelişmekte olan ülkeler açısından anlamı ve Türkiye'nin BRICS ile kurmaya çalıştığı ilişki incelendi.

Özellikle küresel jeopolitiğin ağırlık merkezinin Asya-Pasifik'e kaydığı bir dönemde BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) oluşumunun, değişen dünya ekonomik ve siyasi yapısına paralel olarak etkisini artırma arayışını sürdürdüğü ifade edilen SETA analizde, bu süreçte ABD tarafından oluşturulan ekonomik sistemin yine Washington eliyle yıpratılmasının BRICS'in öneminin daha da artmasını sağladığı vurgulandı.

Analizde, yıllardan beri devam eden BRICS ülkelerinin ekonomik olarak yükselişinin, yeni uluslararası finansal kuruluşların ortaya çıkmasına neden olduğu ifade edilerek, "Yeni finansal kuruluşlardan BRICS Kalkınma Bankası ve IMF benzeri rezerv fonlar değişen dünya sisteminin önemli göstergelerinden biridir. Batı ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir alan açmak isteyen Türkiye de ekonomik ve siyasi alternatiflerini çeşitlendirmek istemektedir" değerlendirmesi yapıldı.

Analizde, şunlar kaydedildi:

"Günümüz dünyasında gelişmiş Batı ülkeleri arasında fikir ayrılıkları ve çıkar tartışmaları yaşanırken gelişmekte olan ülkeler arasındaki iş birliği de gün geçtikçe artmaktadır. İşte böylesi bir ortamda BRICS tarzı daha kompakt yapılar küresel yönetişimin etkisiz kaldığı alanları doldurmaya çalışmaktadır. Bu oluşum henüz tam olarak kurumsallaşamamasına ve ülkelerin farklı ekonomik yapıları-sorunları bulunmasına rağmen ABD hegemonyasının sarsıldığı bir süreçte etkin olmaya ve aralarındaki iş birliğini farklı alanlarda sürdürmeye çabalamaktadır. Son yapılan BRICS Zirvesi de bu olgunun önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır."

Analizde, BRICS oluşumunun kuruluşu ve gelişimi ile Türkiye'nin BRICS ile kurmaya çalıştığı ilişkiyle ilgili de değerlendirmeler yapıldı.