Ekonomi Mahfi Eğilmez: FED piyasalardan 600 milyar dolar çekecekID:37554
Yayınlanma:
23 Kas 18

Türkiye'nin önde gelen iktisatçılarından Mahfi Eğilmez, TL'nin dolar karşısındaki durumunu değerlendirdi. 2019'daki olası tehlikeye dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylardan bu yana küresel piyasaların odağında yer alan FED'in politikalarına yönelik önemli değerlendirmelerde bulunan Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı "kırılgan beşli"ye değindi.

Kırılgan beşli; Brezilya, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye'den oluşuyor. Mahfi Eğilmez'e göre bu 5 ülkenin aynı grup içerisinde yer almasının nedenleri; yüksek enflasyon, zayıf büyüme, yüksek dış açık ve sıcak paraya olan yüksek bağımlılık.

Eğilmez'in "kırılgan beşli" özelinde ele aldığı bu nedenler, Türkiye başta olmak üzere söz konusu ülkelerin diğer ülkelere kıyasla FED politikalarından daha fazla etkilenmelerine yol açıyor. 

"Kırılmaz beşli"nin para birimlerinin dolar karşısındaki durumu, geçen yıla kıyasla yaşadığı değer kayıpları, mevcut enflasyon oranları ve Merkez Bankası faizi, aşağıdaki tabloda yer alıyor. 

 

Türkiye'nin dışarıda kaldığı bir hesaplamada kalan dört ülkenin 2017 yılı sonuna göre para birimlerinin dolar karşı değer kaybı ortalaması %11.6. Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı ise %41.6. 

Tablo yalnızca ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değer kaybıyla sınırlı değil. Yine Türkiye'nin dışarıda bırakıldığı bir tabloda söz konusu ülkelerin enflasyon oranlarının ortalaması 3.98 iken Türkiye'deki enflasyon oranının %25.4 olması, Eğilmez'e göre en kırılgan ekonominin Türkiye olduğunu gösteriyor. 

Dış finansmana en bağımlı ülke Türkiye

"Kırılgan beşli"nin büyüme, işsizlik oranı, bütçe açığı ve cari açık verilerini ele alan Eğilmez, tablo eşliğinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu 5'li arasında cari dengede zayıf ve bütçesi iyi olan Türkiye, büyümede ise iyi bir konumda bulunuyor.

İktisatçı Eğilmez, BCC Türkçe için kaleme aldığı yazısında "Tablo bize, reel ekonomi açısından bakıldığında, bu grubun en kırılgan ekonomisinin Türkiye olmadığını, buna karşılık cari açık oranı açısından dış finansmana en bağımlı olanın Türkiye ekonomisi olduğunu gösteriyor." şeklinde çarpıcı bir değerlendirmeye yer verdi.

2019 yılında küresel likiditede daralma olacak

FED'in 2018 yılı içerisinde yaptığı parasal sıkılaştırmaya yönelik açıklamalara değinen Mahfi Eğimez, 2019'un küresel likiditede daralma olacağı değerlendirmesinde bulundu.

FED'in faiz artırımı konusunda eski kararlılığının kalmadığı yönündeki spekülasyonları "Parasal sıkılaştırmayı durduracağına ya da erteleyeceğine ilişkin bir belirti henüz yok." şeklinde yorumlayan Eğilmez, FED'in planlandığı gibi devam ettiği takdirde 2019 yılında piyasalardan 600 milyar dolar daha çekeceğini ve sterilize edeceğini öngördü.

2019 yılında Fed'in parasal sıkılaştırmaya, miktarı 600 milyar dolara çıkararak, devam etmesi ve ona bir süre sonra Avrupa Merkez Bankası'nın eşlik edecek olması başta kırılgan beşli olmak üzere dış kaynak ihtiyacı olan ekonomiler için oldukça sorunlu bir yılın habercisi olacak gibi duruyor.
Buradaki en ciddi sorun daralan küresel likiditeye ulaşmak için bu ekonomilerin birbiriyle rekabet içine girmesinin faizleri yukarıya çekecek olması.