Yazarlar Yemen'de Suçlu Kim? Batının etkisiyle yön bulamayan İslamcılar ve Ortadoğu'daki Emevist entrikalar...ID:37607
Yayınlanma:
24 Kas 18

4 yıldır Suud vahşetine sustunuz, şimdi yeni algılarla tabanın gazını almak olumsuz tutarsız mesnetsiz algılarla sahip çıkan olarak göstermeyin kendinizi, gölge yapmayın başka ihsan istemez.

Suriye ve Yemen’de ki hak batıl mücadelesinde ki sivil ölümlerde İran İslâm Cumhuriyeti Hizbullah ve Ensarullah’ı sorumlu gören zihniyetlere göre, Suriye’de ve Yemende sivillerin ölme riskini göz önünde bulundurarak mücadele etmemeleri gerekirdi.

Bu zihniye bu basiretsiz düşünce ile Zilleti kuşanıp, tek tek İslam ülkelerini Siyonist projeye kurban etmelerini bekliyorlar.

Imam Seyyid Ruhullah Humeyni (r.a) şöyle demişti; " İsrail’in hedefi Sadece Filistin’i alıp Köleleştirmek değil, onların hedefi, Allah Korusun bütün İslam ülkelerini, Filistin’in akıbetine uğratmaktır."

Ama Basiretsiz Ferasetsiz Ahmak İslamcılar bunu anlamak istemiyorlar.

Tarihe bir dönüp Şib-i Ebu Talib'e bakalım!

Peki, ŞİB-İ EBU TALİB NEDİR?

Nübüvvetin 7. senesinde ve Muharrem ayının ilk günlerinde Mekkeli Müşrikler parlamentoları Daru’n Nedve’de bir araya gelmiş ve bir türlü önüne set çekemedikleri İslam’ı daha beşiğinde iken büyümeden boğma kararı almışlardı. Alınan kararlardan bazılarında şunlar yazılıydı; “Müslümanlara yiyecek, giyecek, kullanacak hiçbir mal satılmayacak, hiçbir şey satın alınmayacak ve hediye dahi verilmeyecektir. Muhammedilerin yapacağı her türlü barış teklifi reddedilecektir.” Kararı kırk aşiret reisi mühürleri ile tasdik ettikten sonra ahidname Kâbe duvarına asılarak yürürlüğe kondu... Bundan böyle kimsenin karar dışına çıkması mümkün değildi.

Dönemin amansız İslam düşmanları, Şib-i Ebu Talib (Ebu Talib mahallesini kuşatma altına aldılar) Bölgenin dışına çıkan her Müslümanı yakalayınca O’na esir muamelesi yaparak işkence ediyorlardı. Abluka altındaki insanlar, Hac mevsimi dışında, şehre inemiyor. Hac günlerinde de azgın din düşmanları, uzak yollara çıkarak gelen kervanların önünü kesip "Muhammedilerle destekçilerine mal satan olursa kervanını yağma ederiz ona göre" diye tehdit ederek korkutuyor; yine netice alamayınca mallarına yüksek fiyatlar vererek rakamları şişiriyorlardı...

Ebu Talib Mahallesi yokluk ve açlık diyarı olmuştu... Çocuk ağlamalarından durulmuyor...,Başka bir imkân kalmayınca bu kahraman müminler ot ve ağaç yaprağı bile yiyorlardı. (Simdi Yemenli Malumlar gibi) Hatta öyle ki, Peygamberimiz ve beraberindekiler açlıklarını bastırmak için karınlarına taş bağlıyorlardı.

Günler, aylar ve yıllar geçti kuşatma kaldırılmadı...

Şimdi, Mekke de şib-i Ebutalip Yani Müşriklerin ambargosuna, İman edenlerin uğradığı zulüm işkence ve açlıkta Resulallah'ı mı (s.a.a) sorumlu tutacaklar?

Kerbela’da 6 aylık Ali Asgar'ın ve 72 yarenin Şehadetinden İmam Hüseyin’i mi (a.s) sorumlu tutacaklar?

Hz. Peygamber'in Ammar ibn Yasir (r.a) için; "Ammar Baği bir topluluk tarafından şehid edilecek" demişti. Sıffin savaşında Ammar Imam Ali (a.s) saffında Hindin oğlu Muaviye’ye karşı savaşarak şehid edilirken, Ciğer yiyenin oğlu, "Onun katili onu savaşa getiren Ali'dir" demişti.

Gerçekten Ali mi sorumludur?

4 yıldır Yemende Suudi ve Fiili destekçisi olan ABD İsrail İngiltere,  Fransa'nın da başını çektiği onun üzerinde ki Koalisyon devletleri Yemene ölüm yağdırıyor.

4 yıldır Bu zulme Suriye fitnesine alet olan körükle giden, haklıyı haksız gösteren, STK parti ve cemaatler ve onların yetkili sözcü ve mollaları, birden bire Yemeni gündemlerine aldılar.

Suriye’nin binde biri kadar bile olmasa da.

Ama nasıl?

Afrika gibi algı oluşturdular, İç savaş olarak lanse ettiler. Suriye’de sözde zalim gördükleri Esat’a verdikleri tepkinin binde birini Suud’a vermediler.

Peki, soruyorum onlara!

Bu çocuklar her on dakikada bir açlıktan hastalıktan nede ölüyor?

Ne oldu da 4 yılda bu açlık ölümler nüksetti?

Bunun sebebi ne?

Buna sebep olanlar kimler?

Kimler bu katliamları ve neden yapıyor?

Yemen neden direniyor?

Onlarca ülkenin saldırısına karşı neden savaşıyor?

Öyle Afrika’daki açlık gibi bahsederek Suudi’nin vahşetini emperyalizmin Ortadoğu Plan’ını örtbas ederek Yemene sahip çıkılmaz.

Ama yok o Basiretsiz İslamcılar hakikate aykırı algılarla, İran Hizbullah Ensarullah’ı sivil ölümlerden sorumlu tutuyorlar..

Ensarullah’ı Suudi ile bir tutarak Yemenli mazlumların uğradıkları zulümlere ortak görüyorlar.

Aynı Emevi Muaviye kafası, şimdiki İslamcılar da mevcut Âliminden Cahiline kadar.

Onları meşru hükümete asi olmuş fitneciler olarak lanse ediyorlar, gerek açıktan, gerekse algılarla.

4 yıldır Suud vahşetine sustunuz, şimdi yeni algılarla tabanın gazını almak olumsuz tutarsız mesnetsiz algılarla sahip çıkan olarak göstermeyin kendinizi, gölge yapmayın başka ihsan istemez.

Yemenilerin ve Tüm Mazlumların sahibi Allah’tır.

Ve Allah Muhakkak Zulmedenleri Her yerde zelil edecektir Mazlumların öfkeli yüzü Hizbullah'ın eliyle.

"Zulmedenler Nasıl bir inkılap ile devrileceklerini görecekler."

Şuara/227

Allah Bu ümmeti Basiretsiz Kindar Mezhepçi ırkçı hasut belamlardan, liderlerden ve onların ağzına bakan cahillerden kurtarsın insaAllah.

Allah ayaklarımızı Sırat-ı müstakim üzere sabit kılsın...