Ortadoğu Alı Suud ve Vahhabiliğin Yeni Cinayeti; Şehit ZekeriyaID:40395
Yayınlanma:
10 Şub 19

Annesi ile beraber Peygamber Efendimizin Medine’de olan mübarek kabrinin bulunduğu Mescidi Nebevi’ye giden 6 yaşındaki Şii Zekeriya Bedir Ali El Cabir, Suudi Vahhabi taksi şoförü tarafından feci bir şekilde katledildi.

Çocuk öldürme Suudi Arabistan’da artık bir davranışsal alışkanlık haline gelmiştir. Bu alışkanlık ise aslında Alı Suud ve Vahhabi düşüncesi sayesinde Arabistanlı vatandaşlara bulaşmıştır.

Alı Suud dört yıldır Yemen’i bombalayıp bu ülkeyi topyekun bir kuşatma altına alıp gıda ve ilaç gibi temel  insancıl yardımların  Yemen’e ulaşmasını engelliyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNİCEF’in Ocak 2019 raporunda şöyle bir açıklama yapılmıştır:” 6700 Yemenli çocuk Suudi Arabistan’ın bu ülkeye karşı başlattığı savaştan dolayı yaralanmış veya ölmüştür.”

Buna rağmen birçok Yemenli çocuk da açlıktan dolayı ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. 7 yaşındaki Yemenli kız Emel Hüseyin, 2018 yılının Ekim ayının sonlarında açlıktan dolayı Yemenli mülteci kampında hayatını kaybeden Yemenli çocukların sadece biridir. Emel Hüseyin gibi 400 bin çocuk Suudi Arabistan’ın dayattığı savaştan dolayı aşırı açlık tehlikesi ile yüz yüze kalmıştır. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNİCEF’in bildirdiğine göre bu açlık bu çocukları ölüm tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır.

Alı Suud’un Yemen aleyhindeki cinayetlerinin teorik arka planında Vahhabilik düşüncesi yatmaktadır. Vahhabiyet düşüncesi ve Alı Suud’un Yemen alyhideki pratik cinayetleri ülke içindeki Arabistanlı vatandaşlara da bulaşmıştır.  Öyle ki Arabistanlı bir vatandaş da Vahhabilik düşünceleri ve öğretilerinin etkisi altında kalıp arabasının camını kırarak 6 ayaşındaki bir çocuğu annesinin gözleri önünde Şii olmasından dolayı boğazlıyor.

Bu cinayet Alı Suud’un davranışları ile ve Vahhabiyetin düşünceleri ile Arabistan toplumunu iki kutuplu dini  bir ortama sürüklemiş olduğunu gösteriyor. Böyle bir gergin ortam ise şiddetin artmasına zemin hazırlamıştır. Bir çocuğa karşı şii olmasından dolayı işlenen bu cinayet ve genel olarak Şiilere karşı ortaya koyulan şiddet, hem Vahhabilik düşüncesi ve hem de Alı Suud’un davranışlarında açık bir şekilde göze çarpmaktadır.

Şehit Zekeriya aleyhindeki bu cinayet, Alı Suud ve Arabistanlı Vahhabiyetin insanlıktan ve İslam’dan hiç bir etki almadığını gösteriyor. Vahhabiyet radikal düşünceleri ile dini tahrip edip yıkma misyonunun yanı sıra annesi karşısında öldürülen 6 yaşındaki çocuğun cinayeti ile Vahhabiliğin akıl fıtratına bile zıt olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Şiddet ve vahşi davranışlar Vahhabiliğin özünden kaynaklanmaktadır.

Kuşkusuz Batı güçlerinin Alı Suud’un davranışarı ve Vahhabiliğin gerici aşırı şiddet dolu düşünceleri karşısındaki destekleyici sessizliği, Yemen’deki çocukların katliamı, Yemen’e insancıl yardımların ulaşmasının engellenmesi ve Yemenli çocukların açlıktan dolayı ölüm ile burun buruna gelmelerine yol açması ve ayrıca 6 yaşındaki Zekerya’nın katledilmesi gibi cinayetlerin artmasına neden olmuştur.