Türkiye Farkındalık Platformu 2. Panelini GerçekleştirdiID:41656
Yayınlanma:
16 Mar 19

Sivil bir inisiyatifle toplumun sorunlarını masaya yatıran Farkındalık platformu Alim, Düşünür ve Yazarların katılımıyla 2. Panelini Bağcılar Osmanlı Konağında gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Tuncay Otay’ın yaptığı, Mikail Gürel hoca, Hüseyin Çaça Hoca, Musa Ayaztekin hoca, Eğitimci Talip Ayaztekin, Bahattin Kartal (Kartal camii derneği başkanı) Umut Işığı Derneği Başkanı Ercan Alagöz ve Süleyman ilter (Ebelfezl Abbas Camii derneği başkanı) konuşmacı olarak sunum yaptılar.

Farkındalık Platformu tarafından 10 Mart 2019 günü 14.00-18.00 saatleri arasında ikincisi gerçekleştirilen “Toplumsal Meseleler ve Âlim & Cemaat ilişkileri Paneli” farklı bölgelerden gelen âlimler, eğitimciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle, camii yöneticilerinden oluşan konuşmacıların ve seçkin misafirlerin katılımıyla gerçekleşmiş ve üç ana başlık altında konuşmalar icra edilmiştir. Panel dizi halinde devam eden toplumsal çalışmanın ikincisi olarak gerçekleşmiş ve konuların daha detaylı olarak konuşulabilmesi için devamındaki oturumlarda farkındalık ve toplumsal fayda üretebilmesi hedeflenmiştir.

Panele dair sonuçlar aşağıdaki bildirgeyle kayıt altına alınmıştır:

* Konuşmalardan ortaya çıkan görüşlerden biri; Alimlerin halkın ruhi hastalıklarını doktor gibi tedavi etmesinin gerekliliği ve namaz hocalığı sınıfından çıkıp toplumun içinde aktif olmasının önemine değinilmiş, ayrıca camiler de ki ticari faaliyetlerin doğru bir şekilde yönetilebilmesinin ehil kişilerce yapılmasının gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

* Camii yöneticilerinin ve alimlerin halka karşı şeffaf ve güven verecek bir konuma gelmeleri ve topluma fayda üretecek nesiller yetiştirme konusunda öncülük etmeleri yada bu alanlarda uzman tecrübeli ve samimi kişilere destek vererek faydalı çalışmalar yapmalarının önünü açılmaları gereğinin günümüz şartlarında aciliyetine dikkat çekilmiştir.

* Toplumun alimlerinden en önemli beklentilerinden biri hiç şüphesiz söylem ve eylemlerinin tutarlılığıdır. Bu gerçekleştiğinde topluma yansıması çok daha faydalı ve kollektif çalışmalar için zemin oluşturabileceği gerçeğine dikkat çekilmiştir.

* Alim ve toplum olarak hep birlikte çağımızı iyi analiz edebilmeli ve günümüz şartlarına uygun toplumsal faaliyetler için el ele vererek eğitim, sosyal yardım, kültürel çalışma ve dini öğretilerin yaygınlaşması konularını imkânlar dahilinde kendi toplumumuz dışına da taşımamız ve Ehl-i Beyt öğretilerini yaygınlaştırmamızın önemine değinilmiştir.

* Camilerimizde alimler tarafından alimin yokluğunda en azında günlük ibadetlerde topluma öncülük edebilecek birkaç kişinin yetiştirilmesinin ve toplumdaki bu eksikliğin giderilmesinin ehemmiyeti dile getirilmiştir.

* Alimlerin veya toplumun kendi aralarındaki ve bir birbirlerine karşı eleştirilerin ahlâkî ve insani bir dozda yapılmasının daha yapıcı sonuçlara dönüşebileceği gerçeğini göz önünde bulundurularak yapıcılığa özelikle dikkat çekilmiştir.

* Toplum olarak hem alimlere hem geçmişte hizmet edenlere karşı vefalı olmaya verdikleri emeklere saygı duymaya ihtiyacımızın olduğuna değinilmiş bu vesileyle hizmet edecek faydalı insanlarında teşvik edilebileceği gerçeği izah edilmiştir.

* Özellikle camii yöneticileri ve alimler tarafından gençler ve hanımlara yönelik etkin ve çağa uygun çalışmalara ihtiyaç olduğunu ve bunun yanında camilerin birer eğitim/kültür merkezi haline getirilmesinin kaçınılmaz olduğunun herkesçe görülmesi gereken bir durum olduğu vurgulanmış ve ilgililer bu konularda daha hassas olmaya davet edilmiştir.

FARKINDALIK PLATFORMU

16 Aralık 2018 Tarihinde gerçekleştirilen birinci panelde ise şu konuşmacılar yer almıştı:

Aydın Altay

Aytekin Atış

Tacettin Demirdaş

Ersan Baydemir

Orhan Öz

Aslan Başaran

Tuncay Otay

Murat Nazlı

Önder Türkeli

Birinci Panelin Sonuç Bildirsei İse Şöyle:

Farkındalık Platformu tarafından 16 Aralık 2018 günü 15.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilen “Toplumsal Meseleler ve Âlim & Cemaat ilişkileri Paneli ” farklı bölgelerden gelen âlimler, eğitimciler, yayıncılar, gazeteci ve yazarlardan oluşan konuşmacıların ve seçkin misafirlerin katılımıyla gerçekleşmiş ve üç ana başlık altında konuşmalar yapılmıştır. Bu panel aynı zamanda dizi halinde devam edecek olan toplumsal bir çalışmanın ilki olması hasebiyle bütün konular detaylı olarak konuşulamamış olup devamındaki oturumlarda konuların daha geniş şekilde ele alınması hedeflenmiştir.

Panele dair sonuçlar aşağıdaki bildirgeyle kayıt altına alınmıştır.

* Toplumsal hayata dair âlimlerin ve düşünürlerin ortaya koydukları tablodan toplumsal mutabakatın geliştirilmesi ve bu tür inisiyatiflerin daha çok âlim ve düşünürün katılımıyla genişletilerek devam ettirilmesinin gerekliliği kanaati ortaya çıkmıştır.

*Âlim ve cemaat olarak el birliği ile toplumsal birçok eksikliğin giderilebileceği ve gelecek için olumlu kurumsal yapılar oluşturularak etkili insanların yetiştirilmesine zemin hazırlanabileceği zorunluluğuna vurgu yapılmıştır.

*Âlimlerin ve diğer konuşmacıların ısrarla üzerinden durdukları karşılıklı sevgi, saygı, güven ve samimiyet ekseninde istişarelerin yapılabileceği, gerektiğinde eleştirilerinde ortaya konulabileceği faydalı platformların oluşturulmasınında eksikliklerden birisi olduğu ifade edilmiştir.

* Kurumsallaşmanın, kalifiye idareci ve kadroların oluşturulması için bütün STK’ların zamanın şartlarına ayak uyduracak şekilde yeniden yapılanması sorunlara daha etkili çözümler üretme noktasında el birliği yapmaları bir başka eksilik olarak ortaya konulmuştur.

*Toplumun çok yönlü sorunlarının tespitinden hem âlimlerin hemde toplumun kendi üzerlerine düşen sorumluluğu ciddiyetle ve beraberce yerine getirmelerinin toplum huzuru için kaçınılmaz bir gereklilik olduğu beyan edilmiştir.

Panelimizin ikincisi, yakın zamanda ilan edilecek tarihte, değerli konuşmacıların katılmasıyla gerçekleştirilecektir. Sorunlara çözüm üretmek adına katkı sunan, destek veren ve emeği geçen herkese ayrı teşekkür ederiz.

Farkındalık Platformu adına 7SABAH’a açıklama yapan İzzet Caf, toplumun sorunlarının ele alındığı bu panellerin dizi halinde devam edeceğini söyledi.