İslam ve İbadet Türkyılmaz: insanlık Mehdi (as)’ı özler ve onu beklerse ancak o zaman zuhuru gerçekleşirID:42916
Yayınlanma:
22 Nis 19

“Düşünürlerin Düşüncesinde Kurtarıcı” paneli İstanbul'da gerçekleştirildi...

Toplumsal Araştırma ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER)’in düzenlediği düşünsel analiz panellerinin 14.’sü de birçok Ehl-i Beyt dostunun katılımı ile gerçekleştirildi. 

“Düşünürlerin Düşüncesinde Kurtarıcı” adlı ve İmam Zaman Mehdi (as)’ın 1185. doğum gününe ithaf edilen panel,  21 Nisan 2019 Pazar günü İstanbul-Bahçelievler’deki konferans salonunda yapıldı. 

Sosyal medya aracılığı ile de canlı yayınlanan panel,  moderator  İbrahim Demir’in günün anlam ve önemiyle ilgili Kuran-ı Kerim tilaveti ve bu ayetlerin mealini okumasıyla başladı. 

TAYDER kadın kollarının da destek verdiği ve bayanların da ilgi ile takip ettiği konferansın ilk konuşmacısı Tayyibe Türen Hanımefendi oldu.

 İbn-i Haldun’un Mehdi düşüncesini inkar eden görüşlerini ele alan ve bu konuyu inceleyen Türen, İbn-i Haldun’un Mehdi düşüncesi ile ilgili hadisleri reddettiğini belirterek, bu düşüncenin Kuran-i düşünceye ters olduğuna vurgu yaptı.

Panelin ikinci konuşmacısı Saliha Demir Hanımefendi ise sunumunda Çağdaş İslamcı Düşünürlerde Mehdilik ve Kurtarıcı konusunu inceledi. Bu konudaki itiraz ve cevapları konu alan çalışmasında, kendini Kuran Müslümanı olarak niteleyen çevrelerin görüşlerini aktaran Demir, bu çevrelerin hadis inkarcılığı vb bahaneler ile Mehdilik konusunu anlamadıklarını ve inkar yoluna saptıklarını açıkladı.

TAYDER panellerinin birçoğuna katılan Sayın Prof. Fazıl Agiş ise Hz. Mehdi (as)’ın zuhuru hakkında bazı örneklerden bahsetti. 

Fazıl Agiş Mehdi bekleyişinin diğer din ve kültürlerde de bulunduğunu, Mısır, Mezopotamya ve Anadolu’daki medeniyetlerden örneklerler vererek açıkladı.

TAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Türkyılmaz ise İranlı düşünür Behmen Şerifzade’nin “Mehdilik ve Zuhur Söylemi” kitabını ve buna bağlı olarak bu düşünceyi açıklayıcı ve destek verici anlamda bir konuşma yaptı. 

Panele konuşmacı ve dinleyici olarak katılan herkese teşekkür eden  Sayın Türkyılmaz, İranlı düşünür Şerifzade’nin, “zuhurun süreçselliği”, “dünyanın tekamüle doğru hareket seyri”, “İmam Mehdi (as)’ın şu anki rolü”, “İmam Mehdi (as)’ın zuhurdan sonra yapacağı değişiklik ve kuracağı medeniyetin niteliği”, “Zuhuru gündeme getirerek Velayet-i Fakih’i devre dışı bırakma iftirası” gibi başlıklar altındaki görüşlerine açıklık getirdi. 

Zuhurun gerçekleşmesi için her bireyin insanı kamil yolunda çalışması gerektiğine dikkat çeken Ziya Türkyılmaz, gelenekçi düşünceyi devam ettiren Hüccetiye ekolüne inananların yaptıkları çalışmaların da zuhuru hızlandırmayıp geciktireceğine vurgu yaptı ve bu düşünceyi eleştirdi. 

Düşünürlerin Düşüncesinde Kurtarıcı adlı panelin son konuşmacısı ise ilahiyatçı, araştırmacı-yazar Sabahattin Türkyılmaz oldu. 

Mehdilik düşüncesinin bilimsel ve akademik düzeyde ve analiz yöntemi ile anlaşılabileceğine dikkat çeken Sabahattin Türkyılmaz, İmam Zaman’ın doğum günlerinde gerçekleştirilen geleneksel kutlama biçimlerinin zuhuru anlamaya yardımcı olmayacağını ve bunun zuhur sürecini de hızlandırmayacağını belirtti.

“Mehdi (as)’ın velayetinin idraki” konusunun zorunlu olduğunu açıklayan Türkyılmaz, “hayatında Mehdi (as)’ın olması ile Mehdi düşüncesini hayat kendisi haline getirme” düşüncesinin farkına değinerek,  yaşamın her alanının Mehdilik ve zuhur düşüncesi çerçevesinde planlanması gerektiğine vurgu yaptı.

İnsanlığın tüm tağuti ve beşeri sistemlerden zulüm görmesi sonucunda bu ideoloji ve sistemlerden bıkması ile zuhurun anlam kazanacağını belirten Türkyılmaz, bu konuya ilişkin tarihten de bir örnek verdi. 

Türkyılmaz, insanlık Mehdi (as)’ı özler ve onu beklerse ancak o zaman zuhurun gerçekleşeceğini ifade etti.

Yahudi (İsrailoğulları) tarihinden örnek veren Türkyılmaz, Mısır’daki meşhur ve zalim Firavun düzeninden bunalarak kurtuluş için samimi olarak kurtuluş için dua etmeleri sonucu Yüce Rabbimiz Musa (as)’ın gelişinin 140 yıl öne alındığını ve bu düşüncenin de Şia’da beda olarak adlandırıldığını açıkladı.

TAYDER’in gündem ve önceliklere göre panel seçiminde başarılı olduğunu belirten Türkyılmaz, bu panellerin içinin doldurulması ve halk ulaştırılması konusunda da başarılı olmak zorunluluğunu hatırlattı.

Konuşmasının devamında gençlik ve gençlerin önemine dikkat çeken, ilmi çalışmaların zorunluluğuna vurgu yapan Sabahattin Türkyılmaz, ilerde bu kürsüden iki tane genç dahi olsa Mehdilik ve gelecekle ilgili düşünce ve çalışmalarını dinleyebilirsek, bunun bile büyük bir başarı olacağını belirtti.

TAYDER’in düzenlediği düşünce ve analiz paneli, soru cevap bölümü ve izleyicilerin de katkılarıyla son buldu. Herzaman olduğu gibi misafirlere ikram da bulunulurken, katılımcıların kendi aralarında yaptığı konu ile ilgili sohbet, düşünce alışverişi de geç saatlere kadar  devam etti..