Avrupa Harrazi: Çok yönlülük ABD’nin uygulamaları yüzünden yok olmak üzereID:43647
Yayınlanma:
14 May 19

İran Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Harrazi, bugün çok yönlülük anlayışı Amerika’nın tek yanlı uygulamaları ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Paris’te düzenlenen 2. Barış için liderler forumunun ikinci yıllık oturumuna katılan İran Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Harrazi, Batı tarzı çok yönlülük eğiliminin irdelenmesini istedi.

Harrazi bu doğrultuda “Yeni çok yönlülük”ün şekillenmesi için toplu çaba harcanmasını önerdi.

Harrazi, bazı ülkelerin uluslararası hukuku ihlal ettikleri ve kendi emelleri uğruna uluslararası anlaşmalardan çekildiği ve büyük bir zorbalık örneği sergileyerek çıkarlarını başkalarına dayattığı ve hatta kendi müttefiklerine hiç bir hak tanımadıkları bir dönemde çok yönlülük yok olma sürecine girdiğini kaydetti.

İran Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Harrazi şöyle devam etti:

Maalesef son yıllarda büyük güçleri BM güvenlik konseyinden askeri operasyonları için gerekli izni alamadıkları halde BM güvenlik konseyi çerçevesinin dışında ittifak kurarak çeşitli bölgelere müdahalede bulunuyorlar. Bunun en somut örnekleri Amerika ve müttefiklerinin Irak, Libya ve Suriye’ye askeri müdahaleleridir.

Amerika devletinin bu tutumunu eleştiren Harrazi şöyle devam etti:

Bu ülke küreselleşme ve dünyanın iktisadi güçleri Amerika’ya bağımlı olmasından kaynaklanan şartları kötüye kullanarak ve BM güvenlik konseyine rağmen uluslararası mali ve bankacılık sistemini adeta rehin almış ve dayatmalarına boyun eğmeyen başka ülkelere, firmalara ve bankalara birincil ve ikincil yaptırımları dayatarak onları mali ceza ve ilişkileri kesmekle tehdit ediyor.