Yemen Ensarullah’ın ulusal barış çalışma grubu kurmaya çalışmasıID:47018
Yayınlanma:
30 Ağu 19

Yemen siyasi yüksek konseyi başkanı Mehdi el-Meşat “Yemen krizinin siyasi çözümü ve kapsamlı ulusal barış” amacı ile 20 Yemenli şahsiyetten oluşan bir çalışma grubu oluşturulduğunu duyurdu.

Yemen son 30 yılın en kötü şartlarını geçiriyor. Bu ülke  bir yandan Suudi koalisyon ile savaşırken diğer yandan da güneyde koalisyon içindeki savaş yani Yemen-Yemen savaşı ile karşı karşıya bulunuyor. Aynı zamanda terörist gruplar ve özellikle de el-Kaide teröristleri Yemen’in bazı bölgelerini işgal etmiştir. Bu arada müstafi cumhurbaşkanı Abdrabe Mansur Hadi’nin güneydeki yönetimi istikrarsız ve kırılgan bir durumda iken Ensarullah ve müttefiklerinin başkent Sana’daki hükümeti de güçlü, koordineli ve uyumlu bir hükümet olarak iyi bir durumdadır. 
Bu durumda Yemen yüksek siyasi konseyi başkanı Mehdi el-Meşat, ülkede 20 Yemenli şahsiyetten oluşan kapsamlı ulusal barış çalışma grubunun kurulmasını duyurdu.
Söz konusu çalışma grubu üyeleri hakkında hala bir bilgi kazanılmamıştır fakat görünüşe göre çalışma grubunun Yemen’in kuzey ve güneyinde çeşitli grupların önemli aktörlerinden oluştuğu tahmin ediliyor. Çalışma grubunun en önemli hedefi ise toprak bütünlüğün korunması ve Yemen’in parçalanmasını ve ülkeyi 1990 yıl öncesi duruma götürmeyi hedefleyen süreçle karşı karşıya gelmektir. 
Bu bağlamda Mehdi el-Meşat yaptığı açıklamada, “Mütecaviz saldırgan, güney bölgelerde işgalciliği tespit etmek ve Yemen’i parçalama planı çerçevesinde kanlı senaryolar gerçekleştirmektedir” şeklinde konuştu. 
Diğer yandan Aden valisi ve Yemen Güneyi Protesto Hareketi Ordusu üyesi Tarık Mustafa Selam da “hali hazırda Yemen’in güneyinde yaşananlar, Yemen’i parçalama ve daha fazla çatışma ve güvensizlik oluşturma doğrultusundadır” dedi.
Tüm bunlara ilaveten Yemen hali hazırda Libya’ya benzer bir durumdadır, birkaç yönetim ve devlet, farklı terörist gruplar ve kabileler ülkede yönetimi ellerinde bulunduruyor fakat ulusal bir hükümet veya yönetim yoktur. Bu yüzden benzer bir çalışa grubunun oluşturulması, Yemen’de çeşitli siyasi aktörler arasında bir fikir ve görüş birliği sağlayabilir. Aslında Yemen siyasi yüksek konseyinin bu hareketi, Ensarullah ve müttefiklerinin ülkede iktidarı tekellerinde tutarak diğer gruplar ve aktörleri özellikle de ülkenin güneyinde bulunan grupları gözardı etmek istemediklerini, ulusal hükümetin tüm grupların katılımı ile kurulma  hedefinde olduklarını gösteriyor.
Burada önemli olan bir başka nokta ise böyle bir çalışma grubun kurulması, Suudi koalisyonun saldırılarına karşı Yemenli gruplar arasında birlik oluşturabilmesidir, üstelik Suudi koalisyon eskide sahip olduğu ağırlık ve etkinliğe sahip değil ve içeride yaşanan bir çok ihtilaf, zayıflamasına da sebep olmuştur. 
Bu çalışma grubu ayrıca Yemen’de insani facia boyutlarının artan hızını durdurabilir ve ülkenin milli servet ve zenginliklerinin yağmalanmasını engelleyebilir. Birleşik Arap Emirliği ve Suudi Arabistan’ın her biri Yemen’in bazı bölgelerini ve özellikle de limanlarını kontrollerinde tutuyorlar. Hal bu ki Yemen büyük insani ve mali kriz yaşıyor. 
Mehdi el-Meşat’ın “Birleşik Arap Emirliği ve Suudi ittifakın, Yemen güneyinde ülkenin servetlerini yağmalama hedefi ile yürüttükleri savaş ve çatışmaları, saldırganların bu Arap ülkesine yönelik en büyük senaryoları olduğunu” belirtmesi de bu konuyu vurguluyor./