Yazarlar ŞEYTANIN OĞLUID:47484
Yayınlanma:
14 Eyl 19

Türk- Müslüman Anadolu insanının bozuk para gibi harcamasına vesile Fethullah GÜLEN görevini tam anlamı ile yapmıştır. Artık huzur içerinde ! ölebilir ama ölemiyor çünkü O’nu kabul edecek toprak hala bulunamadı.

Gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri gi¬den, kibirli, âsi, insanları saptırmaya çalışan cinlere şeytan adı verilir.

Kur'ân-ı Kerîm'de ilk şeytandan İblîs diye söz edilir, İblîs, azmış ve Rab¬binin buyruğuna isyan ederek sapıklığa düşmüş cinlerdendir."Hani biz me¬leklere Âdem'e secde edin demiştik. İblîs hariç hepsi secde ettiler. O yüz çe¬virdi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu"(el-Bakara 2/34)anlamındaki âyet, onun melek olduğunu göstermez. Çünkü bu âyette, ifadenin çoğun¬luğa göre düzenlenmesi kuralına uygun bir üslûp kullanılmıştır."...İblîs cin¬lerdendi; Rabbinin emrinden dışarı çıktı..."(el-Kehf 18/50)âyetinden de açıkça anlaşılacağı gibi, aslında o bir cindir. Allah'a ibadet ederek derecesini yükseltmiş, melekler arasına karışmış, daha sonra da isyanı yüzünden bu konumunu yitirmiştir.

Melekler ve cinler gibi duyu organlarıyla algılanamayan fakat varlığı Kur'ân-ı Kerîm ve sahih hadislerde kesin biçimde haber verilen şeytan, ateşten yaratılmıştır. Hz. Âdem'in çamurdan, kendisinin ise ateşten yaratıl¬dığı gerekçesiyle ondan üstün olduğunu iddia etmiş, Âdem'e secde etmekten kaçınmış, Allah'ın lânetine uğramış ve O'nun huzurundan kovulmuştur. Daha sonra Hz. Âdem ve eşi Havvâ'yı yanıltarak, onların cennetten çıkarıl¬malarına sebep olmuştur.

Şeytan ilk insandan beri bütün insanlara kötülükleri, küfür ve günahları süsleyip güzel göstermiş, insanları hak yoldan uzaklaştırmak için elinden geleni yapmıştır.

Allah'ın gösterdiği dosdoğru yoldan uzaklaşmak, yasakları çiğnemek, şeytana imkân ve fırsat vermek demektir. Sapıklık ve azgınlıkta devam edenler, şeytanın kendilerini çepeçevre kuşatmasına, kendilerinin de şeyta¬nın esiri olmalarına sebep olurlar. Yüce Allah insanları şeytanın düşmanlı¬ğına, hile ve aldatmacalarına karşı uyarmıştır:"Çünkü şeytan sizin düşma¬nınızdır. Siz de onu bir düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş eh¬linden olmaya çağırır"(el-Fâtır 35/6).

Dünyada insanları hak ve hakikatten uzaklaştıran şeytan, âhirette de on¬ları işledikleri ile başbaşa bırakacak, bu konuda kendisini suçlamamalarını söyleyecektir. Şeytanlar, her peygambere düşman kılındığı gibi, her insanı yoldan çıkarmaya çalışacak ve kötü şeyleri süslü gösterip, yasakları çiğnemeye teşvik edecek bir şeytanın bulunacağı da Hz. Peygamber tarafından bildirilmiştir("Münâfikun", 11).
Yüce Allah, Kur'an okunduğunda kovulmuşşeytandan kendisine sığı-nılmasını emrettikten sonra, Allah'a içtenlikle inanıp ibadet eden, yasakla¬rını çiğnemeyen kimseler üzerinde şeytanın hiçbir etki ve hâkimiyetinin olmayacağını ifade etmiştir(en-Nahl 16/98; el-İsrâ 17/65; el-A‘râf 7/21).

Allah Teâlâ varlıkları, biri diğerinden ayırt edilebilsin ve aralarındaki fark insanlarca kolaylıkla anlaşılabilsin diye zıtlarıyla birlikte yarattığından, şey¬tanı da yaratıkların en temiz ve en şereflilerinden olan, hak ve hayrı tavsiye eden meleklerin varlığına zıt ve alternatif olarak yaratmıştır. Çünkü belli fiillerin ibadet, hayır, güzel ve iyi oluşu, ancak zıtlarının varlığı ile bilinebilir ki, insanlara şer ve çirkin fiillerde yol gösteren de şeytandır.
Şeytanın özellikleri;

1-Sinsi ve yalancıdır İbrahim suresi 22. Ayet: "İş bitirildikten sonra şeytan onlara şöyle dedi: Allah size gerçek vadetti. Ben de size vadettim. Ben sözümden caydım. Benim (küfre zorlayacak)bir gücüm yoktu. Sizi sadece sizi (Küfür ve isyana) davet ettim sizde benim davetime koştunuz. O halde beni yermeyin, kendi kendinizi yerin ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz.”
 
2- İnsanlara korku vermeye çalışır. Ali İmran Suresi 175. Ayet “O şeytan sizi kendi dostlarından korkutuyor eğer inanmış iseniz onlardan korkmayın benden korkun.”
 
3- Müminlerin arasını bozmaya çalışır. Maide Suresi 91. Ayet “Şeytan şarap ve kumar yolu ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak istiyor. İsra Suresi 53. Ayet “Kullarıma söyle en güzel sözü söylesinler (Puta tapanlara sert davranmasınlar) Çünkü şeytan aralarına girer.
 
4- İnsanları sözde onlara iyilik yaptığına ikna etmeye çalışır. Araf Suresi 20. Ayet “Şeytan çirkin yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı (Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili) Rabbiniz başka bir sebepten dolayı değil ikinizde birer melek ya da ebedi kalanlardan olursunuz diye sizi şu ağaçtan men etti.” Araf 21. Ayet “Ve onlara 8Adem ile Havva’ya) elbette ben size öğüt verenlerdenim diye de yemin etti.”
 
5- Allah’ın adını kullanarak saptırmaya çalışır. Fatır Suresi 5. Ayet “Ey insanlar Allah’ın vaadi gerçektir sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan Allah’ın affına güvendirmek suretiyle sizi aldatmasın.”
 
6- Yalan vaatlerde bulunur. İbrahim Suresi 22. Ayet (Lütfen 1 maddedeki İbrahim Suresi 22. Ayeti okuyunuz)
 
7- Kuruntulara ve kuşkulara düşürmeye çalışır. Nisa 119. Ayet “Şeytan diyor ki: Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim, Allah’ın yaratılışını değiştirecekler (Allah diyor ki) Kim Allah’ın yerine şeytanı dost edinirse muhakkak ki açık bir ziyana uğramıştır.”
 
8- Kibir vermeye çalışır. Sad Suresi 73. Ayet “Meleklerin hepsi tüm olarak secde ettiler, yalnız iblis etmedi büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu(Rabbin ona) dedi ki ‘Ey İblis iki elimle bizzat kudretimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir, büyüklük mü tasladın yoksa yücelerden mi oldun’
 
9- Gösteriş için ibadet etmeye teşvik eder. Nisa Suresi 38. Ayet “Bunlar mallarını insanlara gösteriş için verirler ne Allah’a ne de ahiret gününe inanmazlar ve kim şeytanı yakın arkadaş edinirse işte bu kötü bir arkadaşlıktır.”
 
10- Duygusallık telkini yapar. Mümtehine Suresi 1. Ayet “Ey inanlar benimde düşmanım sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar ettikleri Rabbiniz Allah’a inandığınızdan dolayı Resulü ve sizi(yurdunuzdan sürüp) çıkardıkları halde siz onlara sevgi (Belirtecek mektup) ulaştırıyorsunuz. Eğer benim yolumda savaşmak ve benim rızamı kazanmak için çıktınızsa içinizde onlara sevgi mi gizliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her şeyi bilirim, sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur.”

Yazar Latif Erdoğan, Fetullah Gülen'in 16 yaşında iken dönemin MİT elemanları tarafından özel bir eğitime tabi tutulduğunu, bunun arkasında ise CIA desteği olduğunu söyledi. Erdoğan, terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in yanında 45 sene kaldı. 'Küçük Dünyam' isimli ve Gülen'i pozitif olarak anlattığı kitabını 1990'da yazan Erdoğan, aradan geçen 26 yılın ardından 'Şeytanın Gülen Yüzü' isimli kitaba imza attı. Erdoğan, bu kitabında Gülen'in nasıl bir yapı oluşturduğunu bütün ayrıntılarıyla anlatıyor. FETÖ lideri Gülen'in 'Şeytanın Gülen Yüzü' olduğunu 15 sene önce fark ettiğini söyleyen Erdoğan, cemaatin her geçen gün bozulma ve yozlaşmasına şahitlik ettiğini vurguladı.

Gülen'in 16 yaşından sonra özel eğitime tabi tutulduğunu, bunu da dönemin MİT elemanlarının gerçekleştirdiğini söyleyen Erdoğan, şu bilgileri verdi:"1950 yıllarındaki MİT, CIA demektir. O zamanlar maaşlar CIA tarafından ödenmiştir. Daha sonra Gülen, İzmir'de cemaatini kurdu. CIA'yla yakın temasa geçtiği anlaşılıyor. Ordu, sıkı yönetim zamanında bile CIA'nın isteği nedeniyle Gülen'in üzerine gitmiyor. Hatta önü açılıyor. 1976'dan sonra bilindiği halde askeri okullara talebe gönderip yetiştirmesine göz yumuluyor. Bu da meselenin tamamen bir proje olduğunu gösteriyor. Bu ancak şeytanın aklına gelebilecek bir projedir. Onun için 'Gülen’in Şeytan Yüzü' demedik, 'Şeytanın Gülen Yüzü' dedik. Şeytanın bir oyuncağı. Şeytan diyerek hem Amerika’yı hem de şeytanı kastediyorum.’

Şeytanın on madde  de belirtilen  özelliklerinin tamamını bünyesinde barındıran ve Türk- Müslüman Anadolu insanını bozuk para gibi harcamasına vesile Fethullah GÜLEN  görevini tam anlamı ile yapmıştır. Artık huzur içerinde  ! ölebilir ama ölemiyor çünkü O’nu kabul edecek toprak hala bulunamadı.

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve 7Sabah'ın editöryal politikasını yansıtmayabilir.