Yazarlar Kudüs kimin için ne kadar değerli?ID:52298
Yayınlanma:
06 Şub 20

Kudüs'ün kurtuluşu için mücadele edenler ile Kudüs'ü dolaylı ve dolaysız Siyonist İsrail'e peşkeş çekenlerin mücadelesi...

Kudüs Yahudiler Hıristiyanlar ve Müslümanlar için manevi değeri büyük olan Filistin toprağı.  Tarihte Kudüs uğruna çok büyük savaşlar yapılmış, büyük bedeller ödenmiştir. Hıristiyan dünyası söz konusu Kudüs olunca iç çekişmeleri bir kenara bırakıp, büyük haçlı orduları kurmayı başarmış.  İslam ümmeti de hakeza Kudüs uğruna yekvücut olmuştur.

 …

İsrail’in Filistin topraklarını işgali ile Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında savaş sebebi olan Filistin,  Araplar ile İsrail arasında da savaş sebebi olmaya başlamış.

İsrail, Mısır, Suriye ve Ürdün ile savaşmış, bu savaşlar akabinde Araplar savaşı kaybetmiştir. Topraklarının bir bölümünü de İsrail’e kaptırmış. Sonrasında İsrail mısır ve Ürdün ile ayrı anlaşmalar imzalamış.  Gücünü ve otoritesini tüm Araplara kabul ettirmiştir. İsrail ile anlaşma yapmayan ve devlet olarak tanımayan Arap ülkesi olarak Suriye devleti kalmıştır.  

Filistin’de küçük çaplı gerilla hareketleri kurulmuş, bu hareketlere Hasan el Benna döneminde “İhvanı Müslimin” hareketi ve Suriye devleti desteklemişlerdir.  Geriye kalan İslam ülkeleri Filistin direnişine kayda değer bir destek sunmamışlardır.

1979’da imam Humeyni önderliğinde İran’da gerçekleşen halk devrimi sonrasında,  İran petrol gelirlerinden Filistin direnişi için pay ayrılmış, Devrim Muhafızları bünyesinde Kudüs Ordusu kurulmuş, bu ordunun müntesipleri ile Filistin mücadelesi birçok alanda geliştirilmiş, desteklenmiştir.  Bir dönem ellerinde sapan ve taş olan Filistin direnişi, kademeli olarak silahlara roket ve füzelere sahip olmuşlardır. Nitekim Arap devletlerini 6 günde yenilgiye uğratan İsrail 2006 yılında Hizbullah ile girdiği savaşta 32 gün sonra karşılıklı ateşkes ilan etmek durumunda kalmıştır.  Bu ateşkesle birlikte İsrail’in ilk yenilgisi olarak tarihe geçmiştir.

 …

1945 ten günümüze kadar Filistin ve Kudüs meselesi genelde dünya gündemini, özelde de İslam âleminin gündemini oluşturmuş en mühim meselelerin başında yer almıştır.

Peki, Kudüs Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler, devletler, cemaatler, örgütler, âlimler, aydınlar ve entelektüeller için ne kadar önemli?

Kudüs, Hıristiyan ABD ve Avrupa devletleri için İsrail’e her türlü desteği sağlayacak kadar değerlidir.

Yahudi İsrail için malı canı pahasına tüm Araplar ile savaşı göze almak kadar değerlidir.

İslam ülkeleri için Filistinlileri İsrail’in insafına terk edip ekonomi, askeri, siyasi alanda yalnız ve yardımsız bırakacak kadar değersizdir.

İslam ülkeleri için Filistin ve Kudüs için canını ortaya koyan HAMAS ve İslami Cihad’a ülkelerinde bir büro vermeye değmeyecek kadar değersizdir. 

İslam dünyası için Filistin’i İsrail’e hediye eden ABD ve Avrupa’ya dost ve müttefik olmaya engel olamayacak kadar değersizdir.

İslam ülkeleri Filistin’i Kudüs’ü işgal etmiş İsrail ile dost ve müttefik olabilecek kadar değersizdir.

İslam ülkeleri için Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapmış ABD ile ilişkileri kesmeye değmeyecek kadar değersizdir.

Filistin ve Kudüs İslam devletlerinin gözünde en değersiz bir köyden daha değersizdir.

Kudüs, İslami cemaatlerin bir kısmı için gündeme getirmeye,  İsrail’i ABD’yi eleştirmeye,  şehirlerini anmaya değmeyecek kadar değersizdir.

Kudüs için can vermiş olanlara “şehit” diyemeyecek kadar değersizdir.

Kudüs’e maddi manevi askeri yardım edenleri zikretmeye tenezzül etmeyecek kadar değersizdir.  Hatta İsrail’in dili ile onlara zalim diyebilecek kadar değersizdir.

Bir kısmı için de sadece etkinlik yapmak, slogan atacak kadar değerlidir.

Bazı Âlimler için cihad fetvası vermeye değmeyecek kadar değerlidir.

Kudüs için bir bedel ödemediği halde, Kudüs için bedel ödemiş olanları içtihatları, mezhepleri ve farklı inançlarından dolayı zalim ilan edebilecek kadar değerlidir.

Aydınlar, entelektüeller, şairler, sanatçılar için bir kitap bir şiir yazacak kadar, bir marşı besteleyip okuyacak kadar, bir köşe yazısı yazıp bir program yapacak kadar değerlidir.

Ancak Direniş Ekseni için İsrail ve ABD ile tüm ilişkileri kesecek kadar, onlarla savaşmayı göze alacak kadar, malını canını feda edecek kadar değerlidir.

Hâsılı kelam kimisi Ali kadar, kimisi Muaviye kadar, İbni As kadar, kimide İbni Selül kadar…