Sağlık Bacaksız: 'Türkiye, aşı yarışında geri kalıyor''ID:56550
Yayınlanma:
04 May 20

Genel Sağlık - İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, aşı çalışmalarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Genel Sağlık - İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Türkiye’nin yurtdışından geliştirilecek aşıları beklemeye mahkûm edildiğini anımsatarak 2011 yılında kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün bağımsız yapıda yeniden açılması gerektiğini söyledi.

Genel Sağlık - İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Kovid-19 pandemisinin kaosu içinde dünyadaki birçok ülkenin aşı geliştirme yarışında olduğunu, bağımsız bir kurumsal yapı ve donanıma sahip bir kurumun olamaması sebebiyle Türkiye’nin yurtdışında geliştirilip satışa sunulacak aşıları beklemeye mahkûm edildiğini anımsatarak 2011 yılında kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün bağımsız yapıda yeniden açılması gerektiğini vurguladı.

Bacaksız, Türkiye’de her ne kadar bazı üniversitelerde aşı çalışmaları yapıldığı belirtilse de bu çalışmaların, 2011 yılına kadar başarılı çalışmalar yapan Refik Saydam Hıfzıssıhha’nın tecrübe ve birikimi ile yapabileceği çalışmalar düzeyinde olamayacağını söyledi. 

‘İVEDİLİKLE FAALİYETE GEÇMELİ’

Bacaksız, “Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi, ülkemizin bulaşıcı hastalıklarla mücadelesinde aşı ve serum üreterek, tıbbi tahlil laboratuvarlarının geliştirilmesiyle hastaların teşhis ve tedavisine destek olarak, ilaç kontrol laboratuvarları ile standartlara uygun ilaç üretimini teşvik ederek, analitik toksikoloji laboratuvarlarının ve zehir danışma merkezinin oluşturulmasıyla halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmuştur. Merkezin toplum sağlığının korunmasına katkı sunabilmesi için yeniden bağımsız yapısına kavuşturularak ivedilikle faaliyete geçirilmesi gerekmektedir” dedi.

Bacaksız, özetle şunları söyledi: “Kurumun yeniden faaliyete geçirilmesindeki ihtiyaç yalnızca Kovid-19 pandemisi ile sınırlı olmayıp ülkemizin gelecekte karşı karşıya kalabileceği tüm bulaşıcı hastalıklar bakımından da önem arz etmektedir. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’nin yeniden bağımsız bir kurum haline getirilerek faaliyete geçirilmesini sağlamak amacıyla yapılacak yasal düzenleme ile ilgili bir çalışma grubu oluşturulması önem arz etmektedir.”