İran İslam Devrimi Lideri: Mecliste dürüst ve aktif vekillerin bulunması çok önemliID:57515
Yayınlanma:
27 May 20

İslam Devrimi Lideri'nin Büro Başkanı Hüccet'ülislam Muhammed Muhammedi Golpaygani, bugün düzenlenen meclisin 11. dönem açılış töreninde Ayetullah Hamanei'nin mesajını okudu.

Bu sabah 11. Dönem İslami Şura Meclisi açılış töreninde Hüccetulislam Muhammed Muhammedi Gülpaygani tarafından okunan mesajda Ayetullah Hamanei iktisat ve kültür ülkenin önceliklerinin başında yer aldığını belirterek, milletvekillerine zayıf kesimlerin geçim meseleleri, ekonominin istihdam ve üretime ve enflasyon gibi temel bileşenlerinin düzeltilmesi, gözetim görevinde takva ve insafa uyulması, önemli hadiselere karşı inkılapçı tavır sergilenmesi, yürütme ve yargı kuvvetleriyle kardeşçe teamül gibi konuların üzerinde durmalarını tavsiye etti.

Yeni dönem İslami Şura Meclisi’nin çalışmalarına başlamasını hoşnutlukla karşılayan Ayetullah Hamanei, milletin yeni meclisin şekillenmesi için sarf ettikleri emeğe teşekkür etti, yeni milletvekillerini kutladı.

Ayetullah Hamanei mesajında İmam Humeyni’nin -ks- “Meclis tüm işlerin başındadır” tabiri, bu kurumun şan ve görevini açıklamak için en geniş kapsamlı tabir olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Eğer kanunları ülkeyi anayasada belirlenen zirvelere ve hedeflere taşıyan bir yol olarak var sayacak olursak, meclis bu hayatı yolu inşa etmek ve açık tutmakla yükümlüdür.

Ayetullah Hamanei ayrıca herkes kanun çerçevesinde hareket etmesine vurgu yaparak yargı kurumunda yasaların uygulanması için gerekli kapasitelerin mevcut olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamanei meclisin de araştırma hakkı, hükümetin üst düzey yetkililerini onaylama veya reddetme hakkı, soru ve gensoru hakkı gibi hakları bulunduğunu belirterek şöyle dedi:

Eğer kanun doğru, yeterli ve uygulanabilir olursa ve icra güvencelerinden doğru biçimde yararlanılırsa, ülke yüce hedeflerine ulaşacaktır.