Yazarlar YILLARIN MÜRTEDLİĞİNE GELEN ÖZÜR..ID:62729
Yayınlanma:
16 Eyl 20

Adının İlhami olması belki Müslüman bir gelenekten gelmesine işaret olabilir ancak, Söz ve Davranışlar Şeytani telkinata işaret ediyorsa isim anlamsız kalır.

Biz Muhammed(sav) Ümeti olarak hiçbir insana hakaret ve aşağılama öngörmeyiz, Çünkü okuduğumuz mukaddes kitabımız "Onların mukeddasına hakaret etmeyin yoksa onlar da bilmeden sizin mukeddasıtınıza hakaret ederler." İlkesi bize putlara inananlara bile küfür ve hakaret etmemize cevaz vermiyorsa ve müsademiz batılın butlanını makul ifadelerle dile getirecek bir nezaket öngörmüşken, yıllarca Müslüman ümmete kendi MÜNAFIKLIĞINI saklayarak gelinen noktada Allah'ın özel ve İlahi direktifiyle tertemiz yaptığına inandığımız Peygamber evladı Hz. Hasan(as) gibi ümmete malolmuş yüce evladına yapılan hakaret ve Allah'ın sağlam ipi Kur'ana "Safsata Arap hurafesi" demek MÜNAFIKLIĞIN dik alasıdır.

Münafığın özür beyanı sözüne bu ümmet inanmayacak ve inandırıcı değildir. Bizim kültürümüzde Fasıkın bile haberini güven söz konusu değilken, hangi akıl ve vicdan sahibi Hangi delillerle münafığın özrünü makul kabul edebilir ki,?

İşte bunun için Mukaddes kitabımız Münafıkların ötede cehennemin en dibinde azap göreceğini ilahi iradeden okumak mümkündür.(İslam ülkelerinde MÜNAFIKLIĞIN kurumsallaşması) başlıkla makalemiz ve (Çağın mesleği Bel'amlık) başlıklı makalemiz aydınlatıcı olacaktır.

Ağacı çürüten içindeki Kurtlar dır, Müslümanlar öncelikle kendi içindeki Bel'amlığı bariz olan mezbelekleri temizlemedikçe pratiklerini idealite olarak kitlelere sunmadıkları sürece lafla pilav pişiremezler,

Bütün düşünce ve inanç sistemlerini en çok tehdit eden Münafık, Opürtonist, revizyonist ve Oryantalistlerin ve ne oldukları herkesçe bilinmeyen bu gruplar hep Ahlak bilimcilerin kara kabusları olmuşlardır, oduna, Rüzgara ateşe, Suya, hükmeden peygamberlere bile Kafa tutan bu Bel'mlar'ın en büyük sermayeleri hep halkın cehaleti olmuştur.

Nitekim Muaviye Danışman, dalkavuk ve Uşağı olan ve Bel'amlığı tescilli olan Amr bin As'a sorar, Alinin Zülfikarından daha keskin bir silah bilir misin? Amr evet "Halkın cehaleti"

Nitekim yakın zamanda İmam Humeyni(ra)Filozof  devrimci ve Arif olan bu zata ilk diklenen akıldan ve dünya gerçeklerinden yoksun sözde Ayetullah unvanlı ve ruhani kılıklı Bel'mlar olmuştur.

İmam Hümeyni derki;

*Belamların sakallarını kesin, sarıklarını başlarından alın ki,halk onların gerçek yüzünü görsün."

Sorun halkın cehaleti ise çözüm Hz. Ali(as)" Halkı Bilinçlendirin bırakın onlar yolunu bulurlar. " İfadesi Siyaset sosyolojisini de ilgilendiren Psiko-sosyal ölümsüz bir çözümlemedir.

Büyük usta Dr.Ali Şeriati(ra) onyıllar önce bir sosyal analizci olarak "Bu zamanda en karlı ticaret Din ticaretidir,. Çünkü Sermayesi yalan, Müşterisi cahildir."

Ayrıca usta şunu der, "Dünyada kendisine en çok zulüm edilen kavram" ALLAH" kavramdır."

Keşke insanlar Allah'ın müntakim sıfatını idrak etseler belki o zaman bu kavram üzerinden Dini dünyaları ile takas etmekten vaz geçerler.

"Bir gün gelir ki, İnsanların bazılarının dünyaları düzende oldu mu, Dinlerinden Neyi kaybettiklerine önem vermezler." (Hz Muhammed sav)

"Kur'an okuyanların çoğalıp, Fakirlerin azalması, Emir sahiplerinin fazlalaşıp, Emin İnsanların azalması, yağmurların bollaşıp bitkilerin kıt olması kıyamet alametlerindendir." (Hz. Muhammed sav)

"Her şeye rağmen, Aptallığa karşı bir aşı geliştirilmedi.." (Albert Einstein)

Şair Fuzuli'ye sormuşlar,?

Sevmek mi daha önemli, sevilmek mi?

Cevap, Samimi değilse ikisi de Fuzuli.!

Ne diyelim, Hayat anlamsız müzikler eşliğinde devam ediyor. Fahreddin Razi ra dediği gibi," Bir gram ilim bin ton edebe muhtaçtır." Abdal yunusun dediği gibi," Gezdim Halep ile Şam'ı eyledim ilmi talep, Meğer ilim bir hiç imiş İLLA EDEP illa edep." Edepli edebinden susar, edepsiz kendi susturduğunu zanneder.(İlim, ALİM, Cehalet, Zulmet makalemize bakın.)

• Tasavvufa bir bakınız! Allah'a âşıkane tapınmada özgür bir coşkuydu önceleri. Tek renklilik, riyasızlık, her türlü düzene, geleneğe, bağa, görünüşü ön plana çıkarmaya ve taassuba karşı bir başkaldırıydı. Sonra, bu aynı şeyler, yönetsel bir örgüt, yasal, resmi bir yapı olur. Sonra kurumlaşır ve tekke olur. Üniforma, özel bir nişan, belirlenmiş duruş ve tavırlar, şeyh, mürit, kutup, halife, başkan, genel müdür, Prof. binlerce ıvır zıvır! Yani HİÇ !

Karmaşık, ruhsuz, hararetsiz ve hareketsiz büyük bir gövde! Yemek için geniş bir MİDE, Köle sahipliği ve amaçtan yoksun biçare köleler, Yalan dünya için yalancıların üretim merkezleri olmuşlar. Bizden ziyade sözde dinden ekmek yiyen Diyanet ve tarikatların İLHAMİ GÜLER denen bu bel'am kılıklıyı tel'in etmesi gerekmiyor mu?

Müslümanlar hakaret etmediği gibi Sözde ilahiyat okuyan bel'am kılıklı Münafıkların hakaretini asla ve asla kabul etmeyecektir,

Makul ve mantıklı ve bu hakaretin bedeli "İlhami GÜLER" denen Münafığın diplomasının iptal edilerek tüm toplumda MÜNAFIKLIĞININ tescili, taziri için en hafif ceza olmakla beraber Bizim için en makul çözüm olacaktır.

Bu münafığın ifadeleri kesinlikle surçi lisanla izah edilemez, Siyonistlerin düğmeleri ile açılıp kapanan cihazlardan olma ihtimali yüksektir.