Yemen Mâs üssünün işgalden kurtarılması önemi ve sonuçlarıID:66973
Yayınlanma:
22 Kas 20

Yemen halk komiteleri ve Ordu güçleri ülkenin ortasında bulunan Maarib ilinde Mâs stratejik üssünü saldırgan koalisyon güçlerinin işgalinden kurtarmayı başardı.

Suudi koalisyonun Yemen’e karşı savaşından 68 ay geçerken Yemen halk komiteleri ve Ordu güçleri büyük bir stratejik zaferin eşiğine geldiler. Mâs üssünde  kontrol sağlamak, stratejik bir başarıdır. Mâs üssü koalisyon güçlerinin savunma hattında  Maarib kentinin batısında en temel üslerden biri sayılıyor ve Suudi paralı uşakları son haftalar ve aylarda bu üssü koruyarak Maarib kentinin giriş yolunun kapalı kalması için büyük çaba göstermelerine rağmen şimdi büyük bir yenilgi eşiğinde bulunuyorlar. Aynı zamanda Mâs üssü Suudi koalisyon güçlerinin  Yemen'in merkezinde en önemli üsleinden biri sayılıyor, fakat artık buradaki kontrolünü kaybediyorlar. 
 Mâs üssünün işgalden kurtarılmasını daha önemli kılan sebep ise Maarib kentinin işgalden kurtarma imkanının daha fazla olmasını sağlamasıdır.  Mâs üssü Yemen’in başkenti Sana’ya,  aynı zamanda Maarib ilinde saldırgan Suudi koalisyonu paralı uşaklarının kontrolünde olan son stratejik üssü olan Maarib kentine en yakın üstür; bu yüzden şimdi bu stratejik kenti ele geçirme olanağı da sağlanmış oldu.
 Tüm bunlara ilaveten Maarib büyük jeopolitik öneme sahiptir üstelik başkent Sana’ya yakın olması ve ülkenin petrol kaynaklarının çoğunun burada olması,  bölgeye daha fazla önem kazandırıyor. Maarib birçok petrol ve doğalgaz kaynaklarına ve elektrik santraline  sahiptir. Bu il, 2014 yılına  kadar ülkenin diğer illerine elektrik, doğalgaz ve Petrol ihraç ediyordu fakat savaşın başlaması ile birlikte bu süreç engellerle karşılaştı.
 Resmi olmayan verilere göre,  Maarib ilinde petrol ve doğalgaz üretimi kaynağı olan Safir rafinerisi  yıllık en az 700 bin ton doğalgaz ve günlük 9 ile 18 bin varil petrol üretiyor.  Safir 2 ana boruya sahiptir ki bunlardan biri Sana üzerinden Zemar iline geçerek petrolü, Hudeyde'de Ras-ul İsa  limanına ulaştırıyor. Diğer boru doğalgaz borusu olarak Şebve  ilinden geçerek Yemen'in Güney sahillerinde Belhaf  limanına ulaşıyor.
 Bunlara ilaveten ülke içinde iki boru hattı daha bulunuyor; bunlardan biri petrolü başkente taşırken diğeri doğalgazı Hazarmut  ilinde Siyeun  kentinin batısına taşıyor.
 Tüm bu sebeplerden dolayı Maarib kenti ve ilinin kontrolü Yemen ulusal Kurtuluş hükümetine büyük ekonomik katkı sağlayabilir.
 Maarib  zaferinin bir diğer önemli yanı siyasi kabilecilik boyutuna bağlıdır.  Yemen esasen kabilecilik yapıya sahip bir ülkedir ve kabileler Yemen gelişmelerinde önemli rolleri vardır.  Örneğin el-Cuf  önemli ilinin Yemen halk komiteleri ve ordu tarafından işgalden kurtarılması bu ildeki kabilelerin desteği ile gerçekleşti. 
Maarib stratejik ilinde de Murat ve Ubeyde gibi Etkin kabilelerin  varlığı Suudi koalisyon güçleri ve paralı uşaklarının konumunun zayıflamasında etkin olabilir.
 Aslında siyasi açıdan Murat ve Ubeyde kabileleri sahip olduğu dini eğilimler ve Müslüman Kardeşler ve el İhlas partisine yakın düşünceleri, ayrıca Arabistan'ın  söz konusu kabile liderlerine sağladığı mali destekler nedeni ile Yemen savaşında müstafi cumhurbaşkanı Abdrabe Mansur Hadi hükümetini desteklediler.
  Maarib ilinin işgalden kurtarılması Ensarullah  hareketinin sözkonusu kabilelere yakınlığı ortamını oluşturabilir. Söz konusu kabilelerin desteğini kazanmak çeşitli illerde güç yapısı alanında Ensarullah  için önemli bir koz sayılabilir.
 Mevcut şartlara göre Maarib son yıllarda Mansur Hadi ve Suudi koalisyon askeri güçlerinin temel üssü ve merkezine dönüşmüşken halihazırda Ensarullah  Mâs üstünün kontrolünü elini geçirmişken Maarib’de kontrolü  sağlama eşiğinde bulunması Suudi koalisyon ile savaşta en büyük askeri başarı sayılabilir./