Yemen Ensarullah: Nasrallah'ın Bölgesel Denkleminin Bir ParçasıyızID:75807
Yayınlanma:
04 Haz 21

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri, ABD'nin 11 Eylül bahanesiyle Arap ve İslam ülkelerinin kaderine ve zenginliğine hakim olmak istediğini belirterek, İran ve Direniş Cephesi'nin ABD hegemonyasına ve siyonist rejime karşı her zaman kararlı olduklarını söyledi.

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abülmelik Bedreddin el-Husi şunları söyledi: ‘Amerika Birleşik Devletleri, Arap ve İslam ülkelerinin servetlerine ve zenginliklerine hükmetmek için bir bahane olarak 11 Eylül olaylarına güvendi.

Amerikalılar ve İsrailliler o dönemde Arap ve İslam kimliğini silmeye çalıştılar. ABD karşısında Direniş Cephesi ve İran vardır ve ABD ve İsrail'in egemenliğine ve hegemonyasına karşı kararlılıklarını korumuşlardır.

Terörle mücadele, ABD'nin kültürel, entelektüel, medya, siyasi ve ekonomik alanlara her düzeyde müdahalasi için bir bahaneydi.

Ensarullah Hareketi Liderinin konuşmasının en önemli başlıkları şunlardır: 

‘Seyyid Hüseyin el-Husi, Amerika’nın ve siyonistlerin saldırısı karşısında müstekbirlere karşı sesi yükseltmeyi başlattı.

Sınırlı kaynaklara rağmen Seyyid Hüseyin el-Husi, milletimizin Amerika’nın tehlikeleri ve saldırıları ile karşı karşıya olduğu bir dönemde sesini yükseltti.

Müstekbirler karşısında sesi yükseltmenin amacı, ABD ile karşı karşıya gelindiğinde ve mücadelede milletimizi sorumsuzluk duygusundan taşımaktı.

İç alanı sağlamlaştırmak ve Amerika’nın egemenliğine her türlü teslimiyeti reddetmek için halk seferberliği gereklidir ve Amerikan ve İsrail düşmanlarının yanında durmaktan ve onun için paralı asker olmaktan kurtulunmalıdır.

İran gibi biz de Filistin ve Lübnan direnişini desteklemeliyiz

İran ve Suriye'nin yaptığı gibi herkes Filistin ve Lübnan direnişine en büyük desteği göstermelidir.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri rejimleri, Arap ve İslam ümmetini açıkça ABD ve İsrail'e boyun eğmeye, bu rejimlere sadık kalmaya ve direniş ekseniyle düşmanlığa itmek için çalışıyorlar.

Lübnan ve Filistin direnişleri Siyonistlerin işgalini engelledi

İsrail düşmanının işgalini ve başka ülkelere ilerlemesini engelleyen unsur Filistin direnişi ve ondan önce de Lübnan direnişiydi.

Hizbullah ve Filistin direnişi, İran İslam Cumhuriyeti ve Suriye dışında hiçbir Arap veya İslami desteği olmayan başarılı örneklerdir.

Suriye, Hizbullah ve Irak halkını hedef alan tekfirci komplo, ABD ve İsrail'in hizmetinde bir savaştı. Gazze Şeridi'ndeki direnişin art arda kazandığı zaferler önemlidir ve çok net işaret ve mesajlara sahiptir.

Direnişe karşı komplolar, başarının ortaya çıkmasından ve direniş ve istikrar örneklerinin İsrail’i yenilgiye uğratmasından sonra başladı.

Suudi ve BAE medyası Filistin direnişine karşı tavır aldı

Suudi ve BAE medyası, sanki İsrail düşmanının yandaşları ve takipçileriymiş gibi Filistin direnişine karşı bir duruş sergiledi.

Kudüs'ün Kılıcı Savaşı'nda Suudi ve BAE medyası direnişe karşı seslerini yükselterek direnişi azaltmaya çalıştı.

Doğru duruş, düşman tehlikesine ve yaptırımlara karşı direnişte ve onlarla mücadelede ortaya çıkan duruştu ve bunun aynısına direniş ekseni konusunda da şahit olduk.

Bazı Arap rejimlerinin normalleşme girişimiyle Siyonizme hizmet etmektir

Bazı rejimler ve hükümetler İsrail ile ilişkilerini kültürel düzeyde bile normalleştirmeye çalışıyorlar ve bu, Siyonizm'in ve onların her alanda Arap ve İslam ümmetine hakimiyet kurmasının hizmetindedir.

Siyonistler, Arap ülkeleriyle resmi ilişkiler kurarak siyasi ilişkilerin kopmasına son vermeye çalışıyorlar.

İsrail düşmanı, ekonomik yaptırımlar da dahil olmak üzere her düzeyde yaptırım durumunu aşmaya çalışıyor.

Paralı askerlere yönelip Siyonist düşmana teslim olanların ve onun komplolarını gerçekleştirenlerin hiçbir haklı gerekçesi yoktur.

Her aşamada, Amerika ve İsrail’e karşı hareketlerin ve eylemlerin faydası ve kıymeti  belirgin hale geldi.

Yemen halkı bağımsızlığından, haysiyetinden ve onurundan vazgeçmeyecek

Yemen halkı özgürlük, bağımsızlık, haysiyet ve onur hakkından ve tüm Yemenlilerin Amerikan ve İsrail komplolarından kurtulma hakkından vazgeçmeyecek.

Yemen halkı "Amerika'ya ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganları attı ve bu, fiili olarak Amerika ve İsrail komplolarına karşı hareket ettikleri anlamına geliyor.

Halkımız her yönde hareket etmeye devam edecek ve Direniş Ekseni ile koordineli olarak İsrail düşmanına ve Amerikan komplolarına karşı koymak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

Nasrallah, Yemen'in Filistin'e yaptığı yardımdan neden etkilendi?

Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah, Yemen halkının Filistinlilere yaptığı yardımlardan etkileniyor, çünkü bu yardımın halkımızın karşı karşıya olduğu en zor koşullarda yapıldığını biliyor.

Bu alandaki çabaları mümkün olduğunca güçlendirmek ve pekiştirmek için düşmana karşı koyma, düşman karşısında durma ve direniş ekseni ile işbirliği yapma konusundaki kararlılığımızı vurguluyoruz.

İran'ın İslam ümmetine karşı tutumu "sorumlu" bir duruştur

İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam ve Arap ümmetinin mazlum milletleri karşısındaki onurlu duruşu, sorumlu ve övgüye değer bir duruştur.

Direniş ekseni çerçevesinde tüm imkan ve gücümüz ile ve Kudüs denklemi çerçevesinde sahada hazır olacağız.

Ensarullah, Seyyid Hasan Nasrallah'ın bölgesel denkleminin bir parçasıdır

Seyyid Hasan Nasrallah'ın açıkladığı denklemin ayrılmaz bir parçası olduğumuzu vurguluyoruz. Bu denklem, Kudüs tehdinin direniş ekseni çerçevesinde “bölgesel savaş” anlamına geldiğini vurguluyor.

Yemen halkına karşı saldırı ve kuşatmanın sona ermesini istiyoruz

İşgalci Suudi Koalisyonu, hiçbir taviz vermedi ve biz, saldırıların durmasını ve kuşatmanın sona ermesini istiyoruz. Barış, saldırıları durdurmak ve kuşatma ve işgali sona erdirmekle sağlanır.’(Rast Haber)