Yazarlar Benzemek…ID:76785
Yayınlanma:
28 Haz 21

Ne oldu ise bize benzeyenlerin yüzünden oldu..

Düşman aşikârdır, görünen bir yüzü vardır, aramızda sınırlar, tevalla ve tebarramız keskindir ...

En cahili bile “bu gavurdur bunun dostluğu olmaz” der, dikkatli davranır...

Bize benzeyenlerin adı bizim adımıza benzer, dilleri bizim gibidir, dualar dillerinden eksik olmaz ama kalpleri İsrail gibidir küfrün başkenti gibi..

Kimisi cahildir Allah'ı bilmez, Allah'a sınırlar çizer ama hizmeti zulmetedir, kimisi ise bile bile inandığı davayı satar, para için pul için makam için...

Allah “münafık” der bu tiplere.. “ Yüzleri bizlere gülerken arkalarına döndüklerinde hırslarından parmaklarını ısırırlar “ ( Ali İmran 119 )

Artık hak ile küfür birbirinden ayrılıyor, sentezler ile beslenen siyonizm bir avuç Allah erinin sayesinde hem de kendi teknolojilerinin eliyle kaybediyor gücünü, hakkı göreneler çoğalıyor ..

Siyonizme kim darbe vuruyor, kim kimin yanında yer alıyor aşikar oluyor..

Ve hakkı ikame etmeyenler çetin ve zor olan Hakk'ın ikamesi için değil, kendi koltuklarının sevdası ile güçten, despotlardan, zalimden yana oluyor ve her ne kadar bizlere benzeseler de Allah yüzlerindeki o perdeyi yırtıyor..

Velayeti Tevhid erleri Vahdeti ile İslami ikame etmeye kuşanmış durumda ..

İnsan kendi içinde manevi bir devrim yapmalı, hakla batılı mahşere kadar ayıracak bir sınır çizmeli ve bu yönde kendi hayatına yön vermeli, bu yönde bir istikamet çizmeli ki bu istikamet Velayeti Tehvid ve vahdetin inşaası adına amel etmek olmalı ..

Artık kalenin burçları belli, sis dağılmakta, hakkı savunlar gözükmekte. Onlarla beraber olmak ve mücadele azmi ile islama hizmet etme zamanıdır, azimle inancımıza sarılma zamandır. Allah “ Üzülmeyin gevşemeyin inanıyor iseniz aziz olacak sizlersiniz “ ( Ali İmran 139 ) derken aslında bizleri müjdeliyor ..

Bizlere benzeyenlere dikkatli bakın!! Bizlerden olmadığını anlayın, gerçek inanlar ile gönül bağı kurun, gerisi kendiliğinden olacaktır ki Rabbimiz ne vaad etmişse muhakkak olacaktır..

Selam Allah'a inanan ve bir tek vechi olanlara olsun ...