Eğitim Bugün Öğretmenler Günü: Öğretmenler gıdaya erişemiyor, ek iş arıyor!ID:81607
Yayınlanma:
24 Kas 21

Eğitim İş Sendikası'nca yapılan araştırma, eğitim emekçilerinin geçinmekte zorlandığını, borç içinde olduğunu, ailelerinin ihtiyaçlarını gideremediğini bir kez daha ortaya çıkardı. Öğretmenlerin yüzde 84.3'ü ek iş arıyor, yüzde 70'i ev kirasını ödemekte güçlük çekiyor, yüzde 80'i ailesinin gıda ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı yaşıyor.

Eğitim İş Sendikası'nca Öğretmenler Günü için yapılan araştırmaya, yüzde 49.43'ü erkek, yüzde 50.57'si kadın toplam 3 bin 530 öğretmen katıldı. Araştırma sonuçları şöyle:

- Neredeyse evli her dört öğretmenden birinin eşi işsiz ve evin başlıca gelir kaynağı öğretmen maaşı.

- Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i, ailesinin gıda ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.

 

 

- Öğretmenlerin yüzde 85.3'ü maaş hesaplarındaki "ek hesap" bakiyesini kullanmak zorunda kalıyor.

- Katılımcıların yüzde 9.6'sı "her zaman", yüzde 24.8'i "çoğu zaman", yüzde 29.6'sı "ara sıra", yüzde 16.8'i de "ender olarak" çocuğunun eğitim ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığını belirtmiş. Bu konuda "Hiç zorluk çekmiyorum" diyen öğretmen oranı sadece yüzde 19.1.

- Ailenin sağlık harcamalarını karşılama konusunda "hiç güçlük çekmiyorum" diyebilen öğretmen oranı ise sadece yüzde 22.3. Öğretmenlerin yüzde 77.7'si bu konuda güçlük yaşıyor.

BORÇLU ÖĞRETMENLER

- "Kredi kartı borcunu ödemekte zorluk yaşıyor musunuz" sorusuna katılımcıların yüzde 90'ı yaşadığını söylemiş.

- Öğretmenlerin yüzde 65.1'i geçinemediği için birinci derecede yakınlarından borç para almak zorunda kalıyor.

- Katılımcıların yüzde 3.4'ü "her ay", yüzde 8.3'ü "çoğu aylarda", yüzde 21.6'sı ise "ara sıra" borç para bulmak zorunda kaldığını söylemiş. Öğretmenlerin çoğu, borçları nedeniyle mesleki motivasyonlarının düştüğünü belirtmiş.

- Öğretmenlerin yüzde 85.5'i borçlarını ödemekte güçlük çekiyor.

- Öğretmenlerin yüzde 72.4'ü, maaşlarının yaşam standartlarını karşılayacak düzeyde olmadığı düşüncesinde.

- Öğretmenler yüzde 64.2'si, düşük maaşları nedeniyle toplumdaki saygınlıklarının yıprandığını söylemiş.

YÜZDE 70'İ KİRASINI ÖDEMEKTE SIKINTI YAŞIYOR

- Düşük maaşlar nedeniyle katılımcıların yüzde 26.4'ü "her zaman", yüzde 26.4'ü "çoğu zaman", yüzde 24'ü ise "ara sıra" psikolojik sorunlar yaşadığını belirtmiş.

- Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 70'i ev kirasını ödemekte güçlük çekiyor.

- Ek iş arayan öğretmen oranı yüzde 84.3.

- Katılımcıların yüzde 26.9'u "her zaman", yüzde 34.6'sı ise "çoğu zaman" uzaktan ders vermenin iş yükünü artırdığını söylemiş. "Online eğitim beni hiç zorlamıyor" diyen öğretmen oranı sadece yüzde 7.

- Öğretmenlerin yüzde 43.1'i "her zaman", yüzde 35.1'i ise "çoğu zaman" uzaktan eğitimin verimsiz olduğunu belirtmiş.

- "Öğrencilerimden uzak kalmak mesleki motivasyonumu her zaman düşürüyor" diyen öğretmen oranı yüzde 39.1. "Meslektaşlarımdan uzak kalmak mesleki motivasyonumu her zaman düşürüyor" diyenlerin oranı da yüzde 31.5.

- Öğretmenlerin sadece yüzde 7.7'si okul yönetimlerinin salgınla ilgili uygulamalarını başarılı buluyor.