Kitap Kalender Yayınevi’nden çıktı: Hıristiyan yazardan “İnsanlığın Adalet Sesi Ali” kitabıID:96296
Yayınlanma:
16 Haz 23

Hristiyan yazar George Cordak’ın kaleme aldığı “İnsanlığın Adalet Sesi Ali” kitabı Kalender Yayınevi’ndan çıktı.

Kalender Yayınevi’nin “İmam Ali ve İnsan Hakları” serisinin birinci cildi olan ve İbrahim Kanadlı tarafından Türkçeye kazandırıldı. Yazar George Cordak, kitabında Hz. Ali’yi tanıtırken insan haklarını, adalet kavramını, zalimlere karşı direnişi ve İmam Ali’nin bu kavramların neresinde olduğunu araştırmaktadır.

George Cordak’ın kitabından pasajlar:

“İmam Ali insanlığın, tefekkür ve ilme teveccühün aslı ve temelidir. İmam Ali bütün değerlerin kaynağıdır.”

“Hakikat ve tarih böyle yüce bir şahsiyeti tanısa da tanımasa da fark etmez. Ancak tarih ve hakikat şehadet ediyor ki, yüce insan ve vicdan sahibi şehit Ali bin Ebu Talib insanlığın adalet sesi ve doğunun baki yüce şahsiyetidir.”

“Ey dünya! Ne olurdu her dönemde aklıyla, kalbiyle ve Zülfikar’ıyla bizlere bir Ali’yi verseydin!”

“Ali’nin, yalnız olduğu anlarda Muhammed’in (s.a.a.) yanında olması, Kureyşlilerin ahlakından cehaletinden uzak durup O’na tabi olması, O’nun etrafında zeki bir ortamda O’nun sevgisiyle yetişmesi, peygamberin hiçbir ashabı ve öğrencisine nasip olmamıştır. Ali bin Ebu Talib amcası oğlunun çizdiği yolda gözlerini açmıştır. İbadetlerin ilki olan namazı, O’ndan ilk öğrenen de kendisiydi. O’nun merhameti şefkati ve kardeşliği gibi nimetlere sahip olmuştur.”

“Ebu Talib, Muhammed’e karşı ne idiyse Muhammed de Ali’ye karşı öyleydi. Ali’nin kalbi sevgiyle çarptığı zaman amcası oğlunun sevgisiyle çarpmıştır. Dilinden çıkan ilk sözler de O’nun öğrettiği en yüce sözlerdi. O’nun olgunluğu, baskı altına alınan Muhammed’e destekle kemâle erdi. Peygamberin dostları O’nu seviyor, düşmanları da O’na saygı duyuyordu. Öyleyse O’nun evladı, öğrencisi ve kardeşi Ali O’nun varlığından ayrı olabilir mi? O, yüceden var olan bir yücedir.”

“Hayattaki sıkıntı ve meşakkatlerinize ortak olmadan bana ‘Müminlerin Emiri’ şeklinde hitapta bulunmanıza hiç razı olur muyum?

Nerede bol nimet içinde yüzeni gördüysem, yanında hakkı zayi edilen birini gördüm, diyordu Ali.”